Jak zagłosować poza Polską?

Fot. Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory prezydenckie już za cztery dni. 28 czerwca głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą. Możliwe są dwie formy – tradycyjna i korespondencyjna.

Prawo do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich ma osoba, która ukończyła 18 rok życia, nie została ubezwłasnowolniona czy też pozbawiona praw publicznych i wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Żeby zagłosować za granicą, należy być wpisanym do spisu wyborców, sporządzonym przez konsula dla danego obwodu. Więcej na temat głosowania poza granicami Polski mówi Tomasz Doruchowski, dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

– Co w sytuacji obywatela polskiego stale mieszkającego poza granicami kraju? Może zagłosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Warunkiem jest przedstawienie komisji ważnego polskiego paszportu oraz jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego stałe miejsce zamieszkania za granicą. Taki dokument musi być przedłożony z tłumaczeniem na język polski. Zaświadczenia można pobrać w komórkach ewidencji ludności. Sam wniosek można złożyć poprzez ePUAP, natomiast odbiór musi być już osobisty lub przez osobę upoważnioną.

Tomasz Doruchowski dodaje również, że w przypadku zgłoszenia się do spisu wyborców i późniejszej zmiany miejsca pobytu, należy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania najpóźniej do 26 czerwca.

– Nie tylko wyborcy znajdujący się w spisie będą mogli zagłosować. Te osoby powinny pobrać w swoim urzędzie miasta i gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Jeśli pobierze je do piątku, będzie mógł zagłosować na terenie całego kraju, również za granicą. Pamiętajmy jednak, że część krajów umożliwiła głosowanie jedynie w formie korespondencyjnej. Jeśli posiadamy zaświadczenie, komisja dopisze nas do spisu wyborców. Trzeba też pamiętać, że w gminie uzyskamy dwa zaświadczenia – do głosowania w I oraz w II turze wyborów prezydenckich.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie pkw.gov.pl.

ABK

Skip to content