Jak zostać żołnierzem WOT?

Żołnierze/fot. WOT

Obrona i wspieranie lokalnych społeczności to misja każdego polskiego żołnierza. Jeśli kochasz swoją Ojczyznę, pragniesz bronić jej obywateli, a także poznać metody samoobrony i przetrwania w trudnych warunkach, dołącz do Wojsk Obrony Terytorialnej.

O tym, jak to zrobić mówi Monika Ligejka z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

– Szkolenia naszych żołnierzy trwają cały czas pomimo pandemii. Kandydatów na terytorialsów przyjmujemy cały czas. Aby zostać jednym z nas, wystarczy być osobą pełnoletnią, niekaraną oraz zdrową. Wniosek o powołanie można złożyć przez internet na e-PUAP lub pobrać ze strony WOT, wypełnić i złożyć osobiście lub wysłać pocztą do swojego WKU.

Szkolenie żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej trwa 3 lata i zawiera kilka etapów. Podstawowy skierowany jest zarówno do osób bez doświadczenia w służbie, jak i tych, którzy taką specyfikę już poznały. Bazę dydaktyczną z zakresu pomocy medycznej oraz wiedzy teoretycznej stanowi za to szkolenie indywidualne. Kolejnym jest specjalistyczne, które skupia się na przydziale do konkretnej funkcji pełnionej w pododdziale, np. saper czy medyk. Na kandydatów czeka również nauka pracy w zespole, podczas szkolenia zgrywającego pododdziały. Celem wszystkich prowadzonych zajęć jest przygotowanie do odważnej i odpowiedzialnej służby dla społeczności lokalnej. Warto jednak wspomnieć, że gotowość bojowa to nie jedyne zadanie terytorialsów. Żołnierze WOT wspierają Polaków na wielu innych płaszczyznach, szczególnie w dobie pandemii:

– Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i żołnierze wojsk operacyjnych pomagają przy szczepieniach, wymazach, transportu butli z tlenem czy też sprzętu medycznego. Aktywnie pomagamy również w budowaniu szpitali tymczasowych. Swoimi działaniami wspieramy też Domy Pomocy Społecznej oraz ośrodki dla seniorów, gdzie przebywają również osoby zakażone Covid-19.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej trwa od 1 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

ABK

Skip to content