Jasnogórska Szkoła Muzyczna otrzymała uprawnienia do nauczania młodzieży w szkole na II stopniu, o charakterze ogólnokształcącym. O szczegółach mówi o. Nikodem Kilnar, kapelan Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej:

– Jest to szkoła, która będzie kontynuować działalność Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Są to szkoły katolickie, które będą wychowywać dzieci, opierając się na wartościach Kościoła katolickiego. Jednocześnie przekazywać będziemy wartości patriotyczne. Szkoła ta również będzie realizować program szkoły ogólnokształcącej i program szkół artystycznych II stopnia.

Szkoła rozpocznie swą działalność od 1 września, ale nabór jest już rozpoczęty. O tym, kto może zostać uczniem Szkoły Muzycznej II stopnia, mówi Rafał Jasiński, prezes Stowarzyszenia Jasnogórska Szkoła Chóralna:

– O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać również kandydaci, którzy nie kształcili się w szkołach muzycznych I stopnia, ale posiadają umiejętności muzyczne na poziomie wymaganym w szkole muzycznej II stopnia i o przyjęciu do szkoły decyduję egzamin wstępny.

1 marca Jasnogórska Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia uroczyście rozpoczęła swoją działalność. Wszystkie informacje o warunkach przyjęcia znajdują się na stronie internetowej szkoły.

źródło: BP JG

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content