Jedna Solidarność i jedna Polska – Prezydent Duda w Częstochowie

Pod hasłem “Solidarność dla Niepodległej” odbywa się w Częstochowie XXIX Zjazd NSZZ “Solidarność”. W czwartek 25 października gośćmi specjalnymi zjazdu byli prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, były przewodniczący “Solidarności” Marian Krzaklewski oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. W dwudniowej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” bierze udział blisko 300 delegatów.

Częstochowa jest niewątpliwie szczególnym miejscem z uwagi na to, że przybywamy tutaj na pielgrzymki jako ludzie pracy, które zapoczątkował nasz patron bł. ks. Jerzy Popiełuszko. To, że   zjazd odbywa się w Częstochowie jest pochodną dwóch rzeczy. Po pierwsze z uwagi na warunki, jakie zaoferował nam częstochowski Zarząd NSZZ Solidarność, a po drugie nigdy w Częstochowie takiego zjazdu nie było. My chcemy pokazywać się w całej Polsce, akcentując, że Solidarność to cały kraj.  – mówi rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski.

Inauguracyjne posiedzenie 29. Sesji Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność”, w którym uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego i modlitwy pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo.

 – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…. Tym pozdrowieniem spod serca matek pragnę powitać  wszystkich zebranych delegatów na czele z Panem Prezydentem, Panią Premier, ministrami i wszystkimi tutaj obecnymi. To chrześcijańskie pozdrowienia wypowiedział również na progu swojej posługi św. Jan Paweł II, którego pragnę dzisiaj po raz kolejny  przywołać, bo w dniu wczorajszym modląc się przed obliczem Matki Bożej wracaliśmy do Jego słów. Jednym z najbardziej doniosłych dokumentów Jego pontyfikatu była encyklika zatytułowana “Troska o sprawy socjalne”. Ojciec Święty dał nam odpowiedź na pytanie, jaką miarą mierzyć człowieka, czy mierzyć go przy pomocy umysłu, który sprawdza się przy pomocy testów i egzaminów, czy też rąk, które produkują różne rzeczy? Czy też zmysłów, które kontaktują go ze światem? Miarą człowieka jest jego cerce, jego sumienie, otwartość na Boga i na drugiego człowieka. I tej miary życzę wszystkim dzisiaj tutaj zebranym – mówił abp Wacław Depo

„Solidarność” wyzwoliła Europę Środkową spod komunistycznego zniewolenia – mówił prezydent Andrzej Duda. – Jesteśmy dzisiaj Zachodem nie tylko pod względem mentalnym, ale też gospodarczym i ustrojowym. – akcentował Prezydent. Andrzej Duda do obecnych na zjeździe przedstawicieli Solidarności skierował również słowa podziękowania oraz zaapelował  o konieczność bycia jednością.

 – W roku jubileuszu odzyskania niepodległości jeszcze bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy być wspólnotą. W tym zakresie wielkie zadanie należy także do Państwa jako “Solidarności”. Bo trudno sobie wyobrazić coś bardziej wspólnotowego jak Solidarność, która oznacza też sprawiedliwość, uczciwość i rzetelność. Bardzo często jestem pytany, co oznacza pojęcie “wspólnota”. Zawsze wtedy podkreślam, że wspólnota to wzajemne zrozumienie, troska, to patrzenie nie tylko przez pryzmat własnego interesu. To także uwzględnienie interesów innych i szukanie kompromisu. I jeżeli tak będziemy to rozumieć, to rzeczywiście taką wspólnotę utworzymy – podkreślał Prezydent Duda.

Głos zabrała również premier Beata Szydło.  –Dziękuję, że jesteście Państwo z nami, za wasze krytyczne spojrzenie. Przed nami kolejne miesiące, w których będziemy realizować dobrą zmianę.  Chcielibyśmy abyście  Państwo byli też recenzentami rządu. Chcę Państwa prosić o wsparcie. – mówiła Beata Szydło.

Solidarność: skupia obecnie – wraz z emerytami – blisko 700 tys. członków. Krajowy Zjazd Delegatów nie tylko wybiera i rozlicza z wykonania zadań przewodniczącego oraz Komisję Krajową, ale też przyjmuje najważniejszy dokument – uchwałę programową. Decyzję o organizacji obecnego zjazdu w Częstochowie związkowcy podjęli podczas ubiegłorocznych obrad w Wieliczce.

“Solidarność” była pierwszą w krajach komunistycznych, niezależną od władz, legalną organizacją związkową. I Zjazd Solidarności odbył się 5 września 1981 roku.

PNP