Jezus stanął pośrodku naszych dróg – abp Wacław Depo w Dniu Życia Konsekrowanego i w 7. rocznicę ingresu do archikatedry

 

Jubileusz 7. rocznicy ingresu do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny abp Wacław Depo, metropolita częstochowski świętował w Eucharystycznej wspólnocie m.in. z osobami życia konsekrowanego, współbraćmi i współpracownikami w kapłaństwie, klerykami z Wyższego Seminarium Duchownego, z wiernymi parafii archikatedralnej i całego kościoła częstochowskiego. Metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św., a z nim przy ołtarzu stanęło kilkudziesięciu księży. Abp Depo zapytany – tuż przed rozpoczęciem Mszy św. – o to, czy minione siedem lat to mało czy dużo, odpowiedział:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/abp_Depo_roczn_ingresu.mp3]

To na Maryję wskazywał abp Depo w homilii, przypominając słowa Jana Pawła II: Oczy Jej Serca skupiły się w jakiś sposób na Nim już w chwili Zwiastowania, gdy Go poczęła za sprawą Ducha Świętego; w następnych miesiącach zaczęła odczuwać Jego obecność i domyślać się Jego rysów. Kiedy wreszcie wydała Go na świat w Betlejem, również Jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze Syna, którego owinęła w pieluszki i położyła w żłobie. Często milcząca, ale przecież nie wycofana, z milczeniem rozważającym rozwijające się w Jej życiu tajemnice, z milczeniem pytającym Syna bez nachalnego oczekiwania odpowiedzi – taka Maryja jest dla abp Depo wzorem zapatrzenia się w Jezusa, w Jego Światło. Nie wolno gasić tego światła jakim jest Chrystus, bo od Niego wyszliśmy i do Niego idziemy – mówił kaznodzieja.

Metropolita częstochowski pytał: Czy dzisiaj głębiej rozumiemy, że Chrystus potrzebuje naszego człowieczeństwa, naszego serca i nas samych, aby uwalniać ludzi od kłamstwa, od nienawiści, od panowania diabła, aby uwolnić tych, którzy przez bojaźń śmierci podlegają niewoli? Abp Wacław Depo wskazał na dramatyczną rzeczywistość: Nie dziwimy się, że nasz dopiero rozpoczęty XXI wiek stał się epoką wielorakiego sprzeciwu wobec Chrystusa. Już nikogo nawet nie dziwi, że najbardziej prześladowaną religią świata jest chrześcijaństwo, że w tysiącach ludzi giną chrześcijanie każdego roku, dlatego że należą do Chrystusa. (…) A Jezus znów stanął gdzieś pośrodku naszych dróg w świecie, Europie i Polsce jako znak budowania i znak sprzeciwu. Mijają systemy i epoki. Mijają poszczególni królowie i władcy, przemija świat, a On, ten sam trwa także na wieki. Wierzymy, że Chrystus żyje w swoim Kościele i jest światłem naszego życia – mówił abp Depo.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/02/abp_Depo_roczn_ingresu_homilia.mp3.mp3]

Po homilii osoby życia konsekrowanego odnowiły swoje śluby zakonne.

Aleksandra Mieczyńska

Skip to content