W ostatnich dniach bardzo dużo mówi się o akcji związanej z dystrybucją jodku potasu. Są to tabletki, które wydawane zostaną ludności w przypadku zagrożenia działaniem substancji promieniotwórczych.

– Procedura i decyzje związane z ewentualną akcją podawania mieszkańcom tabletek z jodkiem potasu, są po stronie administracji rządowej – mówi Włodzimierz Tutaj z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

Na razie nie ma zagrożenia, które uzasadniałoby podawanie tabletek jodku potasu już teraz. Faktem jest natomiast, że na podstawie decyzji administracji rządowej przydziały tabletek z jodkiem potasu trafiły najpierw do Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych. W naszym przypadku była to Komenda Państwowa Straży Pożarnej w Częstochowie, a następnie ostatnio zostały prze transportowe do powiatowych punktów dystrybucji w Częstochowie. Są to magazyny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy.

– Obecnie trwają zmiany w zakresie dystrybucji tabletek, ponieważ Wojewoda Śląski zmienił zasady i są to zasady wprowadzane na bieżąco – wyjaśnia Rafał Kusal Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy:

Była konferencja, na której zarekomendowano pewne systemy dystrybucji. Czyli wyznaczenie nowych punktów w zakresie wydawania, czyli ma być w miastach nie mniej niż jeden punkt na 5 tysięcy osób. Dodatkowe punkty będą wydawały tabletki dla osób bez sprawdzenia tożsamości, pomimo rekomendacji iż takie tabletki powinny być wydawane tylko dla osób z przedziału 0-65 lat. Do tabletek będą wydawane również ulotki o danym preparacie. Mówię wydawane celowo, gdyż żaden punkt nie będzie podawał tych tabletek, one będą tylko wydawane. Podawanie należy we własnych zakresie.

Tabletki będą wydawane w momencie, kiedy zostanie uruchomiona odpowiednia akcja:

Czyli w momencie kiedy faktycznie dojdzie do skażenia lub informacji o potencjalnym skażeniu i przypływającej do nas chmurze radioaktywnej. Na chwilę obecną każda instytucja, z którą mamy kontakt zapowiada jasno, że nie ma żadnych przesłanek, że coś się dzieje. Te tabletki zostały prze transportowe do miast, w razie jakiegokolwiek zdarzenia. Przypomnę mamy wojnę w Ukrainie, ale była też awaria elektrowni jądrowej w Niemczech. Tabletki zostały prze transportowane tak, aby czas podania był dużo szybszy niż dopiero jechanie po te zestawy do Urzędu Wojewódzkiego i przywożenie do poszczególnych miast w województwie śląskiego.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Przyjmowanie na wszelki wypadek jodku potasu gdy nie ma zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym może zaszkodzić zdrowiu, gdyż jod nie jest obojętny dla organizmu.

Skip to content