Powstała po to, aby wspierać życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Promuje wartości chrześcijańskie wspierając osoby potrzebujące na wielu płaszczyznach. Po 10. latach swojego istnienia pracownicy i wolontariusze Fundacji dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II w Częstochowie dziękowali Matce Bożej za błogosławieństwo w realizacji podejmowanych działań. Jubileusz uczczony został Mszą św. sprawowaną na Jasnej Górze 25 stycznia.

– Przez wiele lat udało nam się zrobić wiele wspaniałych rzeczy – mówi prezes Fundacji Grzegorz Nienartowicz:

– 10 lat to pierwszy znaczący jubileusz, który warto świętować. Dziękujemy Matce Bożej za ten czas. Rozwijamy to dzieło, które zostało nam powierzone – dzieło obrony życia. To, co jest kluczowe dla Fundacji to Marsz dla Życia i Rodziny. Podążamy w tym kierunku. „Maszerujemy” tam, gdzie możemy służyć.

Warto też podkreślić, że Fundacja kieruje swoje wsparcie także do osób młodych. W ramach prowadzonego wolontariatu młodzież korzystać może z różnorodnych inicjatyw, których celem jest rozwój osobowy, społeczny oraz twórczy:

– Wolontariat to skupianie młodych ludzi wokół nas. Chcemy dzielić się z nimi własnym doświadczeniem. To troska o ich rozwój poprzez organizację warsztatów, czy różnych szkoleń. Wszystko po to, aby mogli lepiej pomagać tam, gdzie kieruje ich serce.

O wolontariacie mówi również Weronika Rabęda, która wolontariuszką Fundacji jest od kilku miesięcy:

– Do Fundacji wstąpiłam w wakacje 2021 roku. Stwierdziłam, że chciałabym rozpocząć taką przygodę. Brałam udział w dwóch akcjach/zbiórkach – dla częstochowskiego schroniska oraz hospicjum. Mam z tego ogromną satysfakcję.

Fundacja dla Życia i Rodziny im. Jana Pawła II zarejestrowana została 25 stycznia 2012 roku, choć początki jej powstania sięgają roku poprzedniego, kiedy zorganizowany został I Marsz dla Życia i Rodziny w Częstochowie.

Od początku istnienia priorytetem wszelkich aktywności Fundacji jest służba podopiecznym zarówno poprzez wsparcie materialne, jak i to w wymiarze psychicznym oraz duchowym – aby każdy człowiek miał możliwość realizowania swojej drogi „ku pełni życia”.

Skip to content