Już wkrótce wyższe emerytury

Od marca bieżącego roku przewidziano kolejną podwyżkę emerytur dla seniorów. Zadecydowano, że tegoroczna waloryzacja będzie kierowana wskaźnikiem procentowo-kwotowym. Ponadto 13 lutego Sejm zatwierdził i uchwalił ustawę o trzynastej emeryturze.

W przyjętym projekcie budżetu na 2020 rok założono, że waloryzacja ma wynieść 103,24%. Dziś jednak wiemy, że będzie to 103,56%, a to za sprawą wyższej inflacji. Na przeliczenie świadczeń czeka w regionie prawie 1,2 mln osób, obsługiwanych przez śląskie placówki ZUS.

– Tegoroczna waloryzacja to dobra wiadomość dla pobierających emeryturę minimalną. Już od marca sięgnie ona 1200 zł brutto (wcześniej 1100 zł brutto). Zyskają również te osoby, które do tej pory otrzymywały minimalną rentę z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinne. Ich świadczenia będą równe minimalnej emeryturze, czyli 1200 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 900 zł brutto – podał Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego.

Trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej przyznawanej wartości, czyli w kwocie 1200 zł. W związku z waloryzacją rent i emerytur podwyższony zostanie także próg uprawniający do wypłaty świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

– Ten próg zostanie podniesiony do 1700 zł. Obecnie o oświadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie mogła przekraczać 1600 zł. Od marca kwota ta wzrośnie o 100 zł – dodał rzecznik ZUS.

Emerytury i renty będą przeliczane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków oraz formularzy. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była do tej pory wstrzymana, to nie będzie ono waloryzowane. Podwyżka będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty takiego świadczenia.

BNO