„Każda tożsamość ma swoją historię” – świętowanie 101. rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie

Mszą św. sprawowaną 11 listopada o godzinie 12:00 w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny, rozpoczęły się częstochowskie uroczystości związane ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Częstochowy. Ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który przewodniczył liturgii, przypomniał za papieżem Franciszkiem o roli tożsamości w budowaniu wolnej i niepodległej Ojczyzny.

Odsłuchaj

Przed rozpoczęciem liturgii asysta zatrzymała się przed ołtarzem krzyża świętego, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali pieśń Gaude Mater, jako podziękowanie za wolność i niepodległość Polski. Gdy procesja dotarła do ołtarza uroczyście wykonano hymn państwowy, a poczty sztandarowe oddały honor. Ks. arcybiskup zaznaczył, że troska o wolność jest zadaniem stale aktualnym.

Odsłuchaj

Święto odzyskania niepodległości to dzień, kiedy patriotyzm przeplata się z wiarą i modlitwą. Mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński.

Odsłuchaj

11 listopada to dzień, w którym Polacy szczególnie wspominają odzyskanie wolności. O tym, jak ważne jest pielęgnowanie i przekazywanie wolności przypomina poseł na sejm Lidia Burzyńska.

Odsłuchaj

Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski, stwierdził, że takie dni jak 11 listopada są bardzo ważne dla mieszkańców miasta, zwłaszcza jeśli chodzi o kształtowanie młodego pokolenia.

Odsłuchaj

Wielu częstochowian nie wyobraża sobie święta niepodległości bez udziału we Mszy św. w archikatedrze i w marszu alejami z archikatedry pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Odsłuchaj

Ks. Ryszard Umański, duszpasterz środowisk patriotycznych ubolewa, że miasto organizuje osobne uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Odsłuchaj

Uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki u podnóża Jasnej Góry.

KG