Kiedy kontynuacja prac nad Aleją Pokoju i DK46?

W Częstochowie utrudnienia w ruchu drogowym to nic nowego, czasami bardzo trudno sprawnie przejechać przez miasto. Powodem są trwające prace remontowe. Dziś powtórnie zadajemy pytanie: co dalej z Estakadą oraz DK-46?

Prace na Estakadzie stanęły w miejscu. Skontaktowaliśmy się z nowym wykonawcą, którego miasto wybrało w drugiej połowie lipca. Dowiedzieliśmy się, że informacji o planowanym rozpoczęciu, a właściwie o kontynuacji prac wykonawca udzieli dopiero po zakończeniu wszystkich formalności i podpisaniu umowy z miastem. Tutaj nasuwa się pytanie: Kiedy konieczne czynności zostaną zrealizowane? Odpowiada Maciej Hasik – rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie:

Zgodnie z założonym w przetargu zakresem inwestycji zadanie ma być zrealizowane według pierwotnych założeń i projektu, na który uzyskano zezwolenie na wykonanie inwestycji drogowej. Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczął się bieg wymaganych prawem terminów, koniecznych do wypełnienia procedury m.in. w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu przewidzianych prawem formalności i tylko w sytuacji zabezpieczenia montażu finansowego przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy z wyłonionym konsorcjum firm wykonawczych. O każdej istotnej dla przyszłości tej inwestycji sprawie poinformujemy niezwłocznie w odrębnych komunikatach.

Budżet przeznaczony ze środków miasta na remont wiaduktu to niespełna 224 mln zł. Przyjęta oferta, która ma zakończyć budowę, wynosi wynosi nieco ponad 359 mln zł – rachunek jest prosty. Zapytaliśmy rzecznika prasowego Urzędu Miasta Częstochowy – Włodzimierza Tutaja: Kto lub co pokryje wynikającą różnicę?

-Miasto poszukuje środków w ramach wszystkich obecnie dostępnych instrumentów bezzwrotnych i zwrotnych. Ubiega się m.in. o zwiększenie dofinansowania ze środków UE. Miasto bada możliwości w dostępnych programach. Szukamy środków również w programie w ramach, której miasto pozyskało dotychczasową dotację.

Prace na DK-46 to druga największa inwestycja drogowa we współczesnej historii miasta. Remont trwać będzie jeszcze długo. Maciej Hasik zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem:

-Te prace postępują zgodnie z harmonogramem. Termin wyznaczony jest na koniec jesieni przyszłego roku i tutaj się nic nie zmienia. Dzięki tej inwestycji będzie znacznie łatwiej w komunikacji miasta, nie tylko dla pojazdów, ale również dla mieszkańców. Nic się nie zmieniało tam od 50 lat. Wiele innowacji, które będą tam wprowadzone poprawi bezpieczeństwo i funkcjonalność.

O wszystkich utrudnieniach i remontach informujemy na bieżąco i dalej będziemy to robić, tak długo jak wciąż trwać będą prace remontowe na terenie naszego miasta. Z rozmowy z rzecznikiem MZD wynika, że przełomu można spodziewać się w najbliższych dniach i prace remontowe nabiorą rozpędu.

Skip to content