pobrane

Nie tylko wysoka temperatura jest zagrożeniem podczas upałów. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie o przekroczeniu progowych wartości stężenia ozonu. Sprzyja temu nasłonecznienie i obecność w atmosferze takich substancji jak tlenki azotu, tlenki węgla i węglowodory.
W godzinach popołudniowych w regionie wystąpią wysokie i bardzo wysokie średniogodzinowe stężenia ozonu troposferycznego, mogące przekroczyć poziom ostrzegawczy 180 µg/m3. Z kolei wieczorem i w nocy dokuczać ma podwyższona obecność pyłu zawieszonego. Zgodnie z prognozami jutro nie należy spodziewać się poprawy warunków aerosanitarnych.

W tej sytuacji szczególnie uważać powinny osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, dzieci i osoby starsze. U ludzi zdrowych może pojawić się podrażnienie układu oddechowego, kaszel, ból gardła a nawet ból w klatce piersiowej.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.