Kierunek lekarski na UJD prawdopodobnie już od 1 października

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie już od dłuższego czasu przygotowuje się do otwarcia kierunku lekarskiego. Realizacja przez Uczelnię wymaganych procedur jest już w końcowej fazie, o czym świadczy wizyta wiceministra zdrowia na Uniwersytecie.

Uczelnia skierowała wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego najpierw do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stamtąd wniosek został przekazany równolegle do Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obie instytucje są w trakcie oceniania wniosku. Jak przekonuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wszystko jest na dobrej drodze, aby kierunek lekarski wystartował na UJD wraz z nowym rokiem akademickim:

Ta idea, która się zrodziła bodaj w roku 2018 w tej chwili jest na ostatniej prostej. Mam nadzieję, że ten wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony. […] Na pewno bez zbędnej zwłoki rozpatrzymy ten wniosek, który wpłynął do Ministerstwa Zdrowia. Chcemy, żeby Uczelnia kształciła lekarzy na najwyższym poziomie, dlatego zależy nam aby te wszystkie wymogi zostały spełnione. Myślę, że ten rok będzie tym, w którym spotkamy się 1 października, gdy będzie otwierany wydział lekarski – taką mam nadzieję.

Prof. Anna Wypych-Gawrońska i Waldemar Kraska | Fot. Radio Fiat

Uczelnia do tej pory dopełniła wszystkich formalności administracyjnych, związanych ze złożeniem wniosku. Obecnie oceniana jest jego wartość merytoryczna oraz gotowość Uniwersytetu do rozpoczęcia nauczania na kierunku lekarskim. Jak podkreśliła rektor UJD prof. Anna Wypych-Gawrońska, kadra naukowa jest gotowa, ponieważ uczelnia już od jakiegoś czasu ma prawo do nadawania tytułów doktorskich na kierunkach związanych ze zdrowiem:

Impuls utworzenia kierunku lekarskiego wyszedł od nas z Uczelni. Ośmieliliśmy się to zrobić, prowadząc wcześniej inne kierunki w zakresie nauki o zdrowiu i nauk medycznych: pielęgniarstwo, fizjoterapię, kosmetologię, dietetykę. Niedawno wysłaliśmy też wniosek o kierunek farmacja, który również trafi do Ministerstwa Zdrowia. Wiemy jak dużym zainteresowaniem kandydatów cieszą się te kierunki i tą wytyczoną kiedyś drogę w stronę kierunku lekarskiego sukcesywnie realizujemy.

Fot. Radio Fiat

Do tej pory Uniwersytet zawarł umowy z licznymi jednostkami medycznymi z naszego regionu, w tym z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na Parkitce, dzięki którym studenci przyszłego kierunku lekarskiego będą mieli zapewnioną możliwość nauki umiejętności praktycznych. Równocześnie UJD przygotowuje współpracę w tym zakresie z personelem medycznym tych jednostek. Teoria i praktyka to jednak nie wszystkie obszary w których Uniwersytet zamierza kształcić przyszłych lekarzy. Jak podkreślił prof. Wiesław Pilis, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt pracy lekarza, na który Uczelnia zamierza położyć duży nacisk:

Jako dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu chcę tutaj oświadczyć, że położę szczególny nacisk na to, aby kadra kształcąca się w Częstochowie miała jak najwyższy poziom etyczno-moralny. […] Uważam, że „automatyzacja” medycyny, która w tej chwili dotyka pacjentów powoduje, że zapominamy o naczelnych wartościach, o empatii i tym, że lekarz nie jest mechanikiem ciała ludzkiego. Lekarz leczy też duszę i w tej chwili o tym zapominamy. […] Dr Władysław Biegański powiedział kiedyś, że „Nie będzie dobrym lekarzem ten, kto nie jest dobrym człowiekiem”.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 1 października na Uniwersytecie Jana Długosza naukę rozpocznie 60 studentów kierunku lekarskiego w trybie dziennym oraz 30 osób w trybie zaocznym. Jest to podyktowane m.in. tym, że małe grupy zajęciowe są efektywniejsze jeśli chodzi o realizowanie materiału naukowego. Z czasem liczba miejsc na studiach lekarskich w Częstochowie będzie sukcesywnie powiększana.

Skip to content