Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców

ZUS/fot. Radio Fiat

Do 14 marca wydłużono okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia, w sytuacji gdy placówka, do której uczęszcza maluch została zamknięta w związku Covid-19. O takie wsparcie mogą ubiegać się także opiekunowie starszych uczniów, ale tylko wówczas, gdy dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Termin, na jaki został ustalony, mija 14 marca – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

– Nie zmienione pozostają warunki i zasady przyznawania świadczenia. Tak jak poprzednio, świadczenie przysługuje rodzicowi na opiekę nad dzieckiem, gdy szkoła, przedszkole, żłobek lub inna placówka oświatowa jest zamknięta z powodu COVID-19 lub gdy działa w ograniczonym zakresie i przez to nie zapewnia dziecku opieki. Warunkiem wypłaty świadczenia jest to, że rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, a drugi z opiekunów nie ma możliwości zapewnienia w tym czasie opieki nad dzieckiem.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica, które należy przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy.

-Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80% wynagrodzenia.

Zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

ABK/ZUS

Skip to content