Kolejny etap rozbiórki estakady na Rakowie

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował, że w związku z kolejnym etapem rozbiórki estakady na Rakowie w Częstochowie, w ciągu przebudowywanej al. Wojska Polskiego (DK-91 dawna DK-1) od godz. 21 w piątek (20.08) do godziny 4 rano w poniedziałek (23.08) zamknięty zostanie przejazd pod obiektem pomiędzy al. Pokoju a ul. Jagiellońską w obu kierunkach. Zamknięcie będzie można ominąć na nawrotach ulokowanych przy krańcach estakady, po obu stronach obiektu w al. Wojska Polskiego. Analogiczne rozwiązanie na czas kluczowych prac rozbiórkowych było zastosowane przed dwoma tygodniami. Ruch na osi północ-południe będzie odbywał się bez zmian dołem. Zmianie nie ulegają trasy autobusów MPK.
W związku z tymi zmianami należy zachować szczególną ostrożności w obrębie placu budowy.

źródło: MZD

Skip to content