Kolejny przetarg na budowę bursy miejskiej

Bursa miejska przy I LO im. Juliusza Słowackiego/fot. Radio Fiat, archiwum

Przetarg na budowę nowej bursy miejskiej przy I LO im. Juliusza Słowackiego został unieważniony. Oferenci mogą więc ponownie składać oferty. Termin mija 28 kwietnia bieżącego roku.

Poprzedni przetarg na budowę nowej bursy wraz z rozbiórką istniejącego już obiektu oraz zagospodarowaniem okolicznego terenu miasto ogłosiło w lipcu 2020 roku. Początkowo oferty zgłoszone do przetargu przekraczały planowany na ten cel wydatek z budżetu miasta. Zaoferowane kwoty przekraczały te wpisane w planie finansowym. Możliwości były dwie: unieważnić postępowanie lub poproszenie Rady Miasta za pośrednictwem prezydenta o znalezienie odpowiednich środków. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w tym przypadku. Oferta została wybrana, a inwestorem miało być konsorcjum firm, której liderem jest firma CzęstoBud. Zadanie kosztować miało ok. 11 mln zł. Dlaczego jednak przetarg został unieważniony? O odpowiedź poprosiliśmy Michała Koniecznego, naczelnika miejskiego wydziału inwestycji:

– Wpłynęło odwołanie od konkurenta, które zaskarżone było do Krajowej Izby Odwoławczej. Wynik tego odwołania był zaskarżony przez firmy wykonawcze do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Wyrok z uzasadnieniem miasto otrzymało w marcu bieżącego roku. Było więc za późno, aby podpisać umowę w sposób ważny. Na podstawie przesłanek ustawowych należało więc postępowanie unieważnić. W przeciągu ok. 1,5 tygodnia zostało rozpisane kolejne postępowanie przetargowe (na tych samych warunkach). Ponowienie postępowania przetargowego jest więc spowodowane względami proceduralnymi.

Celem odwołania się jednego z oferentów, po pierwotnym rozstrzygnięciu pierwszego przetargu, było podważenie prawidłowości trybu wniesienia wadium przez konsorcjum (z liderem CzęstoBud), które zostało wybrane w postępowaniu.

– Argumentem była ważność wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej i jego szczegóły. Krajowa Izba Odwoławcza uznała go za słuszny. Z kolei wykonawca, który przegrał w postępowaniu przetargowym, odwołał się do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Sąd utrzymał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. W efekcie „sporu” pomiędzy wykonawcami doszło do znacznego przesunięcia w czasie realizacji inwestycji. Nie dałoby się wykonać umowy do połowy 2022 roku, co zapisane było w warunkach przetargowych.

Decyzja o likwidacji starego budynku spowodowana jest jego pogarszającym się stanem technicznym oraz brakiem możliwości wjazdu przez bramę dla większych pojazdów np. wozu strażackiego. Nowy obiekt ma być bardziej otwarty, co uzewnętrzni również mieszczącą się za nim szkołę I LO im. Juliusza Słowackiego.

Nowy, kilkupiętrowy budynek o powierzchni użytkowej ponad 2 tys. metrów kwadratowych stanowić będzie uzupełnienie pierzei po wyburzeniu. Pomieści ponad 100 uczniów w pokojach 2 oraz 3-osobowych.

ABK