W ramach Programu Lepsza Komunikacja zainicjowano w ciągu bieżącego roku kilka działań, mających usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Częstochowie.

Jak podkreśla rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu Maciej Hasik, jednym z najważniejszych jest System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

– System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to system, który będzie ułatwiał nam poruszanie się komunikacją miejską. Będziemy mieć wyświetlany temat, związany z rzeczywistym czasem przyjazdu naszego autobusu i tramwaju oraz tym, jak tramwaj bądź autobus porusza się po mieście, za ile możemy się go spodziewać na danym przystanku albo jakie jest jego ewentualne opóźnienie i czym jest ono spowodowane. System będzie zatem urealniał to, jak wygląda ruch autobusów i tramwajów na poszczególnych przystankach na terenie miasta – mówi Hasik.

Rzecznik MZDiT zwraca również uwagę na postępującą budowę węzłów przesiadkowych na terenie miasta:

– Realizacja budowy trzech węzłów przesiadkowych przy trzech największych dworcach kolejowych w Częstochowie wchodzi w kolejną fazę, w ramach której zamknięte dotąd odcinki dróg, które także są objęte zakresem prac, są przejezdne na zasadzie tymczasowości, dojazdu do posesji bądź jako już ukończone fragmenty, udostępnione kierującym do korzystania. Jest tak zarówno przy Dworcu Głównym, jak i na Stradomiu i Rakowie.

Program Lepsza Komunikacja zainaugurowano w roku 2016 w celu poprawy komunikacji w mieście, a także przybliżenia częstochowianom polityki transportowej miasta. W najbliższych latach zostaną wcielone w życie kolejne projekty, mające kontynuować realizację tego zadania. Czy wszystko zadziała, jak powinno – czas pokaże…

MSI

Skip to content