Kończy się czas na rejestrację kandydatów w wyborach

polska pkw

25 października Polacy zdecydują nad urną o składzie obu izb parlamentu – Sejmu i Senatu. Tymczasem już dzisiaj przesądzają się losy wielu kandydatów na posłów i senatorów. Jutro upływa termin rejestracji list kandydatów.

Obecnie (popołudnie 14 września) zarejestrowano w okręgu miejskim do Senatu: Marcina Marandę, Jarosława Marszałka, zgłoszono natomiast w okręgu miejskim: Artura Warzochę, Andrzeja Szewińskiego. W okręgu powiatowym zarejestrowani zostali: Teofil Jankowski, Ryszard Majer, a zgłoszony został Andrzej Kubat. W wyborach do Sejmu zarejestrowano do tej pory komitety Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Lewicy oraz KORWiN, dzisiaj zgłoszono natomiast komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkie 4 komitety przedstawiły po 14 kandydatów.

– Ósmego września ukonstytułowała się Okręgowa Komisja Wyborcza. Skład jest podany do publicznej wiadomości, przewodniczącym jest sędzia [Sądu Apelacyjnego w Katowicach Tomasz Bernard] Pidzik. Do 15., do godz. 24.00 trwa rejestracja list kandydatów na senatorów i list kandydatów na posłów – mówi Andrzej Jedyk, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Częstochowie. Przed zarejestrowaniem kandydatów trwa jeszcze w PKW weryfikacja podpisów poparcia.

Kandydaci do Senatu startują w jednomandatowych okręgach wyborczych, więc rejestracja list przebiega oddzielnie dla różnych okręgów. – Nasza delegatura dzieli się na dwa okręgi do Senatu. Okręg powiatów myszkowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego. Drugi okręg to jest miasto Częstochowa. Pierwszy nr 68, drugi – 69 – wyjaśnia Andrzej Jedyk. Pierwszy kandydat, bezpartyjny, w okręgu miejskim zarejestrował się już 8 września. W całym województwie śląskim zostało wytyczonych 13 okręgów senackich.

Oddać głos można nie tylko osobiście, ale poprzez pełnomocnika oraz korespondencyjnie. Co najważniejsze, aby oddać głos, w dniu wyborów należy mieć ukończone 18 lat, a czynnego prawa wyborczego nie posiada osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. Wyborca powinien znajdować się w spisie wyborców, który jest sporządzany i aktualizowany przez gminę na podstawie rejestru wyborców. Wyżej wymienione osoby pozbawione czynnego prawa wyborczego, czyli prawa wybierania, skreśla się z rejestru wyborców na podstawie przekazywanych gminom zawiadomień sądu albo Trybunału Stanu.

Wyborom towarzyszy kampanie wyborcza, która rozpoczęła się już wraz z rejestracją list kandydatów i zakończy się dopiero w piątek 23 października o północy, z tym że nieodpłatnego rozpowszechniania audycji w programach publicznych należy się spodziewać dopiero od 10 października.

Krzysztof Rygalik

Skip to content