Konferencja „Bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy”

Źródło fot.: OIP Katowice

16 lutego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu odbyła się konferencja zatytułowana „Bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Piotra Kalbrona, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach oraz prof. Tomasza Szczepańskiego, JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Stoimy wobec wyzwań współczesności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy. Praca ewoluuje, pojawiają się jej nowe formy jak np. praca zdalna. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zdefiniować największe zagrożenia, w tym te, które pojawiły się wraz z rozwojem nowych technologii czy nowymi sposobami organizacji pracy w zakładach. Spróbujemy wskazać obszary wymagające dodatkowej pracy i zaktualizowania obowiązujących zasad. Dziękuję za Państwa dotychczasowy udział w popularyzowaniu tematyki związanej z zapewnieniem bezpiecznych, zdrowych i higienicznych warunków pracy i zapraszam do dalszego współdziałania – powiedział Piotr Kalbron, otwierając konferencję.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasz Szczepański zwrócił uwagę, że nowe problemy i wyzwania związane z organizacją pracy pojawiły się wskutek pandemii koronawirusa. – Musimy znaleźć na nie szybkie i odpowiednie rozwiązania. Bezpieczeństwo i zdrowie powinny być traktowane jako synonimy w środowisku pracy – mówił rektor ŚUM.

Władze uczelni podkreśliły rolę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w procesie przekuwania wiedzy przekazywanej na uczelni w codzienność w zakładach pracy. – Dzięki tej współpracy to, czego uczymy studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, znajduje później odzwierciedlenie w praktyce, pod czujnym okiem inspektorów pracy z katowickiego inspektoratu – powiedział Kanclerz ŚUM dr n. med. Ireneusz Ryszkiel.

Podczas konferencji pracownicy naukowi z Zakładu Medycyny i Higieny Pracy Katedry Chorób Przewlekłych i Zagrożeń Cywilizacyjnych WNOZ w Bytomiu wygłosili referaty na temat nowych zagrożeń w środowisku pracy oraz pracy zdalnej w ujęciu BHP.

Z kolei inspektorzy pracy z OIP w Katowicach omówili metody ograniczania narażenia na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych. Podjęto również temat bezpieczeństwa elektrycznego w kontekście zagrożeń dla personelu oraz przedstawiono podstawowe zasady ochrony w instytucjach ochrony zdrowia.

W konferencji udział wzięli także zaproszeni goście: Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Grzegorz Hudzik – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Agata Bucko-Sarafin – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Piotr Nowak – Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Jan Wroński – Dyrektor Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Andrzej Sznajder – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Źródło: OIP Katowice

 

Galeria: OIP Katowice

Skip to content