Tworzyli życie kulturalne, gospodarcze, społeczne, religijne rejonu częstochowskiego. Mowa o Żydach, którzy licznie zamieszkiwali nasze miasto, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku.  Dziś (28 marca) pamięć o tamtych czasach powróciła za sprawą konferencji organizowanej przez Muzeum Częstochowskie i Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza. Konferencja pt. Dawne dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim odbywała się w Muzeum przy ul. Katedralnej 8.

– Jest to pierwsza konferencja naukowa po otwarciu wystawy. Głównie zajęliśmy się XIX wiekiem. Chcieliśmy pokazać wkład Żydów w rozwój rejonu częstochowskiego. Temat wymaga ciągłych badań i mamy świadomość, że to co dziś zaprezentujemy to jedynie część tej wielkiej historii, nad którą nadal będziemy pracować – zauważa dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski z AJD.

W czasie konferencji doktoranci oraz pracownicy naukowi przyglądali się Żydom m.in. w Częstochowie, Koniecpolu, Kłobucku. Nie brakowało tematów poświęconym początkom sportu żydowskiego czy kulturze teatralnej częstochowskich Żydów. Tym ostatnim zagadnieniem zajęła się dr Agnieszka Pobratyn.

– Brakuje źródeł, brakuje informacji. To jest życie kulturalne, w którym się uczestniczyło, dlatego najważniejsze są wspomnienia, relacje. W tym temacie na nic zdają się statystyki, chodzi o doświadczenia – podkreśliła prelegentka.

Konferencja rozpoczęła się od zwiedzania ekspozycji stałej Muzeum Częstochowskiego Żydzi Częstochowianie, którą otwarto we wrześniu ubiegłego roku podczas V Zjazdu Żydów Częstochowian. Na wystawę składają się głównie zdjęcia, dokumenty i pamiątki udostępnione przez Muzeum Częstochowskie, Archiwum Państwowe, Żydowski Instytut Historyczny i osoby prywatne, które nadesłały je z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w kilku zróżnicowanych kolorystycznie salach tematycznych i ukazują życie żydowskiej społeczności w przedwojennej Częstochowie, a także podczas niemieckiej okupacji i tuż po zakończeniu II wojny światowej.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content