Koniec przebudowy al. Wojska Polskiego coraz bliżej

W siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg podpisana została umowa na realizację pozostałej części przebudowy al. Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91). Pracy do wykonania jest wiele, a termin oddania inwestycji mija w przyszłym roku. Czy jej dokończenie związane będzie z całkowitym zamknięciem al. Wojska Polskiego?

Odpowiedź na to pytanie możliwa będzie dopiero za kilkanaście dni. Jak tłumaczy rzecznik MZD Maciej Hasik – zmiany w czasowej organizacji ruchu zależne są od projektu wykonawcy, który uzgodniony musi zostać m.in. z Biurem Inżyniera Ruchu.

Rzecznik MZD dodaje również, że inwestycja – realizowana przez konsorcjum firm NDI S.A i NDI Sopot S.A. – prowadzona będzie w zakresie niezmiennym do pierwotnych założeń, zgodnie z projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:

– Przebudowa al. Wojska Polskiego w Częstochowie to największa drogowa inwestycja we współczesnej historii miasta. Dokumenty ze strony zamawiającego i wykonawcy parafowali przedstawiciele kadry zarządzającej Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie i konsorcjum NDI.

Jak dodaje rzecznik MZD – termin zakończenia inwestycji, jaki wyznaczył w umowie zamawiający, to 30 listopada przyszłego roku:

– W przeciągu kilkunastu kolejnych dni na budowie pojawią się ekipy wykonawcy. O szczegółach związanych z harmonogram prac i zmianami w organizacji ruchu poinformujemy w odrębnych komunikatach.

Według początkowych szacunków inwestycja wynieść miała w podstawowym zakresie ok. 179 mln zł. Po zakończeniu współpracy z firmą Nowak-Mosty, MZD otworzył oferty w kolejnym postępowaniu przetargowym. Przypomnijmy, że ustalony budżet wynosił niespełna 224 mln zł., a nowy wykonawca zrealizuje inwestycję za ponad 359 mln zł. O tym, w jaki sposób miasto pokryje tę różnicę mówi rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj:

– Miasto poszukiwało i nadal będzie poszukiwać środków w ramach wszystkich obecnie instrumentów bezzwrotnych i zwrotnych tak, aby zmniejszyć kwotę wkładu własnego miasta w to przedsięwzięcie. W tym zakresie miasto badało możliwości w dostępnych programach w perspektywie finansowej 2014-2020 m.in. w programie operacyjnym „Infrastruktura i środowisko”, z którego korzysta w przypadku pierwotnie otrzymanej dotacji unijnej. Miasto analizowało też perspektywy uzyskania środków oraz innych źródeł finansowania lub dofinansowania zewnętrznego. Jeżeli chodzi o środki unijne, niestety możliwości uzyskania dodatkowych funduszy w okresie finansowania do 2020 roku są praktycznie wyczerpane. W związku z ciągłym brakiem porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską nie ma obecnie możliwości skorzystania z nowych programów i środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. (…) Możliwości pozyskania wsparcia bezzwrotnego mogą skonkretyzować się za jakiś czas, dlatego w montażu finansowym inwestycji w grę musiał wejść preferencyjny kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Aby zapewnić możliwość realizacji inwestycji, miasto przyspieszy transzę kredytu, planowaną pierwotnie do wykorzystania w 2024 roku, co zostało przegłosowane w Uchwale Rady Miasta z sierpnia bieżącego roku.

ABK

Skip to content