Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” ogłosiło konkurs Barwy Wolontariatu 2022. Od 10 października można zgłaszać do tej nagrody wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz grupy wolonatariuszy.

O szczegółach mówi Kazimierz Słobodzian, prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”:

Wpływają do nas zgłoszenia najaktywniejszych wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają osobom potrzebującym na terenie Częstochowy, ale też angażują się w inne przedsięwzięcia np. pomagają zwierzętom, angażują się na rzecz kultury. Szereg przedsięwzięć wolontariackich, które aktualnie mają miejsce w Częstochowie są zgłaszane do konkursu.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach: wolontariat do 25 roku życia, powyżej 25 roku życia, Koordynator Koła Wolontariatu, Wolontariat Grupowy oraz Wolontariat Międzynarodowy:

Szacujemy, że w różnej formie, sposobie zaangażowania, jest to grupa około dwóch tysięcy wolontariuszy, którzy działają w organizacjach pozarządowych, w instytucjach. Często działalność organizacji jest oparta o wolontariat, takich organizacji mamy szereg, w naszym stowarzyszeniu angażuje się 30 wolontariuszy. Więc jest to spora grupa osób, która chce pomagać innym, którzy w ten sposób realizują swoje pasje, swoje pomysły na pomaganie innym, na wspieranie osób potrzebujących.

Głównym celem konkursu jest promocja wolontariatu, aby zarażać innych pasją pomagania. Konkurs zakończy się Galą Wolontariatu, podczas której uroczyście ogłaszane są jego wyniki. Gala odbędzie się 12 grudnia w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II.

Skip to content