Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie/fot. Radio Fiat

Jeśli interesuje cię sztuka, jesteś magistrem i masz dryg do zarządzania, spróbuj swoich sił w konkursie na stanowisko dyrektorskie Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Dokumenty należy składać do 31 marca bieżącego roku.

Nabór prowadzony jest ze względu na kończącą się kadencję obecnego dyrektora, Roberta Dorosławskiego. Kandydat powinien być wykształcony w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych. Istotne jest też 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3-letnie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury, związanych z działalnością teatralną. – Należy też przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru – tłumaczy Sylwia Bielecka z biura prasowego urzędu miasta:

– Wymagania dodatkowe obejmują m.in. znajomość zakresu działalności teatru, znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.

W zgłoszeniu kandydaci proszeni są o podanie swojego adresu e-mail w celu kontaktu odnośnie procedury konkursowej:

– Wymagane dokumenty i oświadczenia można składać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać – Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”. Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: (34) 37-07- 228 lub pod numerem (34) 37-07-286.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi 31 maja bieżącego roku. Informacja dotycząca wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy.

ABK

Skip to content