Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce wymiaru sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to jednostka organizacyjna Służby Więziennej, mająca na celu kształcenie funkcjonariuszy służb oraz osób cywilnych. Dbając o właściwe przygotowanie do pracy w wyspecjalizowanych instytucjach administracji rządowej oraz samorządowej, uczelnia organizuje ciekawy konkurs, do udziału w którym zaprasza absolwentów uczelni wyższych, studentów kierunków II stopnia oraz doktorantów. Patronat medialny nad konkursem objęło Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Pomysł inicjatywy wynika z realizowanej przez Uczelnię misji, którą stanowi włączanie młodych naukowców w problematykę związaną z wymiarem sprawiedliwości. Jak tłumaczy prorektor ds. nauki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości prof. Beata Maria Nowak – konkurs to także forma promocji osiągnięć środowiska akademickiego:

– Chcemy, aby misja naszej Uczelni objęła studentów i doktorantów ze wszystkich Uczelni w Polsce. Konkurs realizowany jest pod patronatem strategicznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Konkurs skierowany jest do osób, które od 1 października 2018 do 1 października 2021 obroniły pracę magisterską lub doktorską. Do konkursu mogą być zgłaszane prace przede wszystkim z zakresu nauk społecznych, szczególnie ważnych w obszarze sprawiedliwości. Nasza Uczelnia kształci zarówno na kierunku penitencjarystyka, jak i kierunku prawa (studia jednolite 5-letnie magisterskie), czy bezpieczeństwa.

Prace składać można do 22 października, do godziny 16.00. Wyniki ogłoszone zostaną w pierwszym kwartale przyszłego roku:

– Tutaj decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio: konkurs na pracę doktorską + nazwa Instytutu + konkurs na pracę magisterską + nazwa Instytutu. W tej chwili mamy pięć działających Instytutów. Każdy z nich określa swoją tematykę konkursową. W tym roku tematyka związana jest m.in. z zarządzaniem bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, przestępczością i jej działaniem w aspekcie kulturowym, ekonomicznym i/lub środowiskowym, Polską w Unii Europejskiej – płaszczyzną napięć i porozumień oraz wizjami przyszłości. Ostatnia problematyka to bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w perspektywie instytucjonalnej lub i personalnej. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają wynagrodzenia finansowe. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.konkursnapracenaukowe.swws.edu.pl.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości pod nazwą Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki. Decyzja o zmianie nazwy w roku 2021 podyktowana była koniecznością dostosowania do rozszerzonego zakresu działalności Uczelni, który uwzględniał też kształcenie przyszłych kadr organów wymiaru sprawiedliwości, a także innych służb realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Celem działalności Uczelni jest odpowiednie przygotowanie do pracy m.in. w organizacjach społecznych, edukacyjnych, międzynarodowych, czy też w instytucjach zajmujących się dozorem osób mających konflikt z prawem.

ABK

Skip to content