Konkurs plastyczny “Kot marzeń”

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie oraz filia nr 14 częstochowskiej biblioteki ogłosiły już VI edycję Regionalnego Konkursu Plastycznego „Kot marzeń”.

Celem konkursu jest m.in. pobudzanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu, a także uświadomienie uczestnikom ich potencjału twórczego oraz możliwości jego wykorzystania. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich rodzajów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z regionu częstochowskiego.

Aby zostać uczestnikiem konkursu należy zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną w technice płaska mozaika. Format pracy to A4 lub A3, a zgłaszaną pracę konkursową należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, dane placówki (i adres e-mail), którą reprezentuje oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

Prace oceniane będą w kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VII. W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe oraz prace wykonane w innej technice plastycznej, zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników i ich opiekunów zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu ich danych osobowych oraz wszelkiego typu publikacji związanych z promocją konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza ul. K. Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa w terminie do 15 lutego 2018 r.

Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród i dyplomów na stronie www.sp32.edu.czestochowa.pl do dnia 24.02.2018 r.

PK