„Zarządzanie na medal” to tytuł konkursu organizowanego przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół średnich z województwa śląskiego. Zgłoszenia wysyłać można do 7 marca.

Udział w konkursie ma zachęcić młodzież do twórczego myślenia oraz rozwijania zdolności w praktyce. Celem jest też uwrażliwianie uczestników na potrzebę ciągłej edukacji oraz zainteresowanie ich podjęciem studiów na uczelni technicznej. Więcej na temat konkursu mówi Izabela Walarowska, rzecznik Politechniki Częstochowskiej:

– Tematyka tego konkursu jest związana z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, logistyki i marketingu, informatyki, przedsiębiorczości oraz finansów. Udział w konkursie jest bezpłatny, a na uczestników czekają atrakcyjne nagrody przygotowane przez Politechnikę Częstochowską.

Konkurs składa się z trzech etapów. Mogą wziąć w nim udział osoby, które są uczniami ostatnich i przedostatnich klas liceów ogólnokształcących oraz techników z subregionu północnego województwa śląskiego:

– Pierwszy etap to Webinarium związane z tematyką konkursu przeprowadzone przez pracowników Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, zakończone quizem kwalifikującym uczestników do kolejnego etapu (forma zdalna). Drugi etap to Case study, czyli pisemne rozwiązanie problemu z zakresu tematyki konkursu. Trzeci etap, finałowy polega na przygotowaniu prezentacji z tematyki wskazanej przez organizatorów konkursu.

Case study oraz prezentacja odbędą się w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu finału. Informacja o laureatach zostanie też umieszczona na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

ABK

Skip to content