Konsultacje społeczne w sprawie rodzin zastępczych

gru-konsultacje-300x288

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy na lata 2015-2017″. Dokument, oprócz opisu głównych założeń, zawiera m.in. diagnozę sytuacji rodzin i systemu pieczy zastępczej na terenie miasta oraz zasobów umożliwiających realizację programu, analizę słabych i mocnych stron systemu wsparcia rodziny i dziecka, opis celów strategicznych i zadań koniecznych do ich realizacji, adresatów programu, źródła finansowania oraz propozycję systemu wdrażania i monitoringu zadania.

Uwagi można kierować na adres częstochowskiego MOPS: mops@czestochowa.um.gov.pl do 29 stycznia 2015 r. (czwartek) włącznie.

Plik z programem: http://www.mops.czestochowa.um.gov.pl/aktualnosci/uwaga-konsultacje-spoleczne/

Skip to content