Kontrola Straży Granicznej w jednej z częstochowskich agencji zatrudnienia

Fot. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Częstochowie Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy w jednej z agencji pośrednictwa pracy w Częstochowie.

Kontrolerzy zweryfikowali dokumentację dotyczącą zatrudnienia 119 cudzoziemców, w większości obywateli Ukrainy. Ujawnili przy tym szereg nieprawidłowości.

– W trakcie wykonywania czynności służbowych ustalono, że firma zajmująca się pośrednictwem pracy powierzyła nielegalne wykonywanie pracy w 96 przypadkach, z czego 10 cudzoziemców pracowało bez oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwoleń na pracę wymaganych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo właściciel podmiotu gospodarczego powierzającego wykonywanie pracy pracownikom z zagranicy nie dopełnił wszelkich niezbędnych formalności w określonym przepisami terminie wobec 63 osób, za co został ukarany mandatem karnym na łączną sumę 2,5 tysiąca złotych. Właściciel firmy naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiemu przedsiębiorcy za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł – mówił chor. Szt. Szymon Mościcki, p.o. rzecznika prasowego Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Postępowanie w sprawie o popełnione wykroczenie w przedmiocie nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom będzie kontynuowane. Wobec podmiotu gospodarczego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

BNO

Skip to content