Krótko o finansach na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta

Dyskusja w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 oraz zmian w budżecie miasta na rok 2021 – to dwa główne punkty Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, którą zorganizowano w środę 21 lipca.

Wspomniane zmiany dotyczą sfinansowania bezpiecznego leczenia i opieki pacjentów częstochowskich Domów Opieki Społecznej oraz hospicjów. Środki mają też zapewnić bezpieczeństwo personelowi tych placówek, szczególnie na okres trwania pandemii.

– Miasto otrzymało środki z tzw. Funduszu Covidowego na wynagrodzenia dla pielęgniarek z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza. Środki te należało formalnie przyjąć do budżetu, aby móc je wydatkować. Przypomnę, że są to pieniądze desygnowane przez rząd w ramach wydatków związanych z pandemią. Sesja Rady Miasta została zwołana właśnie po to, aby móc te środki aplikować do budżetu, a tym samym zgodnie z prawem wydatkować – powiedział radny Paweł Ruksza.

Kwota, jaką miasto przyjęło to 49 133 zł. Zdaniem radnego Piotra Wrony sesja miała charakter typowo techniczny, zawierała jedynie osiem punktów i trwała ok. 5 minut. To jedno z najkrótszych tego typu spotkań:

– Żaden radny nie zadał nawet pytania. Odbyły się dwa szybkie głosowania. Gdyby sesja nie została przeprowadzona do piątku 23 lipca, pieniądze by przepadły – podkreślił radny Piotr Wrona.

To już kolejne spotkanie radnych, na którym poruszono kwestie finansowe. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta zorganizowanej 24 czerwca dyskutowano m.in. o sprawozdaniu finansowym z działalności Miejskiego Szpitala Zespolonego.

BNO

Skip to content