Ks. prał. Andrzej Przybylski biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prał. Andrzeja Przybylskiego, proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, biskupem pomocni­czym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orte. Radosna informacja została przekazana 20 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej przez abp. Wacława Depo. Sakra biskupia biskupa nominata planowana jest na 24 czerwca o godz. 11. Odbędzie się w Archikatedrze częstochowskiej. Hasłem biskupim nominata będzie zawołanie „In Christo” – „w Chrystusie”.

Ks. Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Jest absolwentem I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Po maturze rozpoczął studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie uzyskał stopień magistra pedagogiki. W 1988 roku wstąpił do Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia te zakończył tytułem magistra w zakresie teologii dogmatycznej. Dnia 30 maja 1993 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Stanisława Nowaka. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. W 1994 roku został mianowany osobistym sekretarzem i kapelanem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka. Obowiązki te łączył z obowiązkami administratora Domu Biskupiego, duszpasterza w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodych Kurii Metropolitalnej i asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dnia 22 sierpnia 1998 roku został mianowany diecezjalnym duszpasterzem akademickim. W 2004 roku został proboszczem pierwszej w Polsce Personalnej Parafii Akademickiej pw. Św Ireneusza BM w Częstochowie i zbudował samodzielny ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego z kościołem akademickim w miasteczku studenckim. 7 czerwca 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki broniąc pracy doktorskiej na temat: Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 roku rozpoczął pracę w charakterze wykładowcy pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej oraz w Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Został też zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Dnia 19 czerwca 2008 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Tę funkcję pełnił do 2015 roku, będąc później proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

info za: nuncjatura.pl i seminarium.czest.pl