Kształtowanie przyszłości polityki rolnej

Fot. facebook.com/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O rekomendacjach do planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dyskutowano we wtorek 22 grudnia w Warszawie. Szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda konsultował założenia planu z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim.

Dyskusja dotyczyła planu wydatków ze wspólnej unijnej kasy na rolnictwo do 2027 roku. Grzegorz Puda zaznaczył, że system wypłat oraz ich wysokość musi uwzględniać wzmocnienie małych podmiotów produkujących na krajowe i lokalne rynki, między innymi przez wzmocnienie systemu dopłat bezpośrednich.

– Dotychczas środki wykorzystywane były przez mieszkańców nie tylko wsi, ale też dużych aglomeracji. Uważamy, że środki z WPR-u powinny być kierowane bezpośrednio na wieś, natomiast wszystkie działania, którymi były inwestycje liniowe, drogi, kanalizacje, powinny być finansowane z innych źródeł tak, aby nie naruszać środków pozyskiwanych z WPR-u – mówił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Puda wśród polskich priorytetów w systemie finansowania rolnictwa wymienił także: dopłaty dla młodych rolników, transfer wiedzy i innowacji, a także dopłaty dla małego przetwórstwa rolnego.

– Chcemy wspierać organizację poziomą i pionową, w szczególności spółdzielnie rodzinne gospodarstw rolnych. Kluczowe jest tutaj wsparcie dla różnych form współpracy rolników na poziomie spółdzielni i w ramach tego planu strategicznego chcemy to zapewnić. Planujemy kontynuację wsparcia dla tworzenia grup i organizacji producentów. Kolejnym etapem będzie również wprowadzenie nowej ustawy o spółdzielczości – dodał minister.

Komisarz Janusz Wojciechowski podkreślił, że wsparcie najmniejszych producentów pozwoli utrzymać równowagę rynkową i wzmocnić ich pozycję względem największych przedsiębiorstw.

– Mamy w Unii Europejskiej problem wyścigu, w którym coraz większe gospodarstwa okazują się za małe. Jest taka sytuacja, że straciliśmy w ciągu dekady cztery mln. gospodarstw w całej UE. Trzeba ten wyścig ująć w takie ramy, żeby nie kończyło się to upadkiem kolejnych gospodarstw. Wsparcie małych i średnich gospodarstw, które są niezwykle ważne, jest sprawą kluczową, także dla zrównoważonych rozwoju obszarów wiejskich – nakreślił Janusz Wojciechowski.

Jednym z priorytetów w nowej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej będzie też wsparcie produkcji ekologicznej.

BNO/IAR