Kto odpowiada za śnieg na chodniku?

KIF_6335

W naszej strefie klimatycznej długa, kilkumiesięczna zima nie jest niezwykłym zjawiskiem. W tym czasie śniegiem na drogach zajmują się służby drogowe, ale o własne podwórko trzeba zadbać samemu. Za zaniedbania grożą niemałe kary.

Za utrzymanie porządku i czystości terenu odpowiada właściciel, zarządca posesji. – Wynika to wprost z ustawy o czystości, porządku w gminach, dlatego też ważne jest, aby w momencie, kiedy aura jest niesprzyjająca, kiedy mamy na posesji śnieg, lód, kiedy ciągi komunikacyjne są niebezpieczne dla ruchu pieszych, aby pamiętać o tym, ażeby zapewnić należyte utrzymanie tego terenu – przypomina adwokat Łukasz Kowalski. – Posypanie solą, posypanie piaskiem. To wszystko zobowiązuje wprost zarządcę tego terenu. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku, zarządca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno karnej, jak i cywilnej.

Za doznane szkody poszkodowany może się domagać zadośćuczynienia, które odpowiada realnie doznanej szkodzie. Może być to kwestia kilkunastu tysięcy złotych. Adwokat przypomina, że najlepszym zabezpieczeniem przed ponoszeniem takich kosztów jest ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej).

W przypadku terenów spółdzielczych z reguły za przejezdność i bezpieczeństwo odpowiada spółdzielnia. Ponadto warto pamiętać, że problem dotyka nie tylko chodnika. – Nie zapominajmy o tym, że często zlodowaciały śnieg pokrywa dachy. Tutaj też odpowiada zarządca – mówi Łukasz Kowalski. Właściciel, zarządca budynku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności również za szkody, uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek upadku lodu lub śniegu z dachu.

W przypadku terenów gminnych Miasto Częstochowa również posiada właściwe środki. Za stan arterii miejskich odpowiada wyspecjalizowana komórka władz samorządowych, Miejski Zarząd Dróg i Transportu.

Krzysztof Rygalik

Skip to content