Wigilia Paschalna sprawowana w Wielką Sobotę po zmroku, zalicza się już do obchodów Wielkanocy. O godz. 21 obok Bazyliki Archikatedralnej rozpoczęło się przeżywanie Liturgii Wigilii Paschalnej. Licznie zgromadzeni wierni i koncelebra zebrali się wraz z celebransem – Arcybiskupem Metropolitą częstochowskim Wacławem Depo. Obrzęd rozpoczął od poświęcenia ognia, czyli zapalenia wyciągniętą z ogniska żagwią paschału. Według tradycji noc poprzedzająca Niedzielę Zmartwychwstania powinna być czuwaniem na cześć Chrystusa.

Po wejściu do Bazyliki i słowach diakona „Światło Chrystusa”, wszyscy zapalili od Paschału swoje świece. Po dotarciu procesji ze światłem do ołtarza nastąpiła Liturgia Słowa. Podczas Wigilii Paschalnej jest ona najbogatsza w całym roku liturgicznym. Komentarze wprowadzające wiernych w poszczególne części Liturgii podejmował ks. Łukasz Połacik. Po czytaniach ze Starego Testamentu odśpiewano przy dźwięku dzwonków, organów i dzwonów hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Homilię w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej wygłosił abp Wacław Depo.

Posłuchaj całej homili

– Przyjście Chrystusa w ciele, jego ewangeliczne formy obcowania z ludźmi, krzyż, grób i zmartwychwstanie – wszystkie te wydarzenia miały miejsce, by człowiek, który dostępuje zbawienia przez naśladowanie Chrystusa, otrzymał z powrotem od Boga starożytny dar usynowienia – mówił abp Depo.

Po homilii rozpoczęła się liturgia chrzcielna. W tej części Arcybiskup pobłogosławił wodę chrzcielną, w której trzy razy został zanurzony Paschał, po czym wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne. Liturgia Wigilii Paschalnej zakończyła się uroczystą procesją rezurekcyjną. Na zakończenie procesji odśpiewano uroczyste “Ciebie Boga wysławiamy”.

Skip to content