DSCF8947

W niedzielę (11 października) w kościele akademickim p. w. św. Ireneusza w Częstochowie odbyła się liturgiczna inauguracja roku akademickiego 2015/2016. W Mszy św. udział wzięły władze wszystkich częstochowskich uczelni, wykładowcy, a także studenci. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, który w homilii mówił: – Na progu kolejnego w naszym życiu przeżywania początku drogi kształtowania umysłu i serca Ewangelia w osobie młodego człowieka stawia pytania o kres – co mam czynić, aby osiagnąć życie wieczne? Podpowiada nam Jan Paweł II – dzisiejszy patron rodziny, ale i każdej wspolnoty. Iść przed siebie to znaczy mieć śwaidomość celu. Postawić właściwe pytanie to skrócić sobie drogę do prawdy.
Metropolita częstochowski zwrócił również uwagę na konieczność Boga w nuace. – Święty Jan Pawełł II w encyklice “Wiara i rozum” napisał, że Bóg jest źródłem zarówno rozumu, jak i wiary. To są dwa dopełniające się i uzupełniające sposoby poznawania tajemnic – zarówno tajemnic świata, tajemnic człowieka, jak i tajemnic samego Boga. Ale żeby dotrzeć do samego Boga, trzeba mieć pośrednika, a tym jest Jezus Chrystus. Dlatego bez Chrystusa i pomocy Ducha Świętego nie rozpoznamy prawdy o świecie i nie zgłębimy nowych, takich czy innych zdobyczy – zaznaczył abp Depo.
Słowo wstępne podczas Mszy św. wygłosił duszpasterz akademicki. – Wspomniany Dzień Papieski wzywa nas do zatrzymania się nad rodziną we współczesnym świecie, a nade wszystko w tej złudzonej Europie (…). Cywilizacja miłości oparta jest na Ewangelii. Tam Bóg objawia nam prawdę o nas samych, o rodzinie, pracy, wieczności – mówił. ks. Jacek Michalewski.
O tym, jak ważne jest wchodzenie z wiarą w nowy rok akademicki, mówiła również prof. Agnieszka Czajkowska, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza: – Wiara i wchodzenie w każdy nowy rok z wiarą daje taką ogromną siłę do pracy, daje też wytrwałość w poszukiwaniu prawdy, bo myślę, że tak naprawdę celem naszych wszystkich zajęć, które na uczelni prowadzimy, jest próba dotarcia do prawdy. A tego bez Boga nie da się zrobić.
Parafia p. w. św. Ireneusza jest pierwszą w Polsce parafią akademicką oficjalnie powołaną przez biskupa. Służy ona wszystkim osobom tworzącym środowisko akademickie.

KK

Skip to content