LXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta

W czwartek, 25 maja zorganizowano 78. sesję częstochowskiej Rady Miasta. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. Kwestia ogromnego zadłużenia miasta.

Więcej o poruszonych tematach mówi Paweł Ruksza, jeden z radnych: – Jest to być może najważniejsza sesja w tym roku. Bowiem dokonamy rozliczenia prezydenta miasta za poprzedni rok. Będziemy także głosować za wotum zaufania. Przedstawione zostanie także sprawozdanie z budżetu, nad którym radni także głosują. 

Zdaniem Moniki Pohoreckiej obecna władza nie wywiązała się ze swoich obietnic, a dzisiejsze spotkanie będzie swoistym rozliczeniem: – Cały czas wraca temat stadionu dla Rakowa, a dokładniej jego braku. Pamiętamy sceny, kiedy to sami zawodnicy wołali do prezydenta, prosili go o podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Lecz są także inne problemy, miasto się nie rozwija, ludzie młodzi uciekają, nie ma tutaj dla nich godnej pracy i płacy.

Jedną z najważniejszych oraz najtrudniejszych kwestii, jakie zostały poruszone podczas czwartkowej sesji, było zadłużenie. Jak przekonuje Paweł Ruksza, w tym aspekcie Częstochowa znajduje się w bardzo złej sytuacji: – Miasto przewiduje zwiększenie poziomu zadłużenie o niemalże jedną trzecią, z 650 mln na 850 mln złotych! Dodatkowo zdaniem Konrada Jarzyńskiego określenie „tonąc w długach” idealnie pasuje w tym momencie do Częstochowy, zwłaszcza, że pojawiają się obawy, że obecne długi będą spłacane nowymi pożyczkami.

Pozostaje mieć nadzieję, że problemy oraz uwagi, jakie zgłosili zarówno mieszkańcy, jak i radni, zostały przyjęte, a władze miasta podejmą szybkie działania.

LXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta

Skip to content