1009653_382919631814493_1959593902_o-1-720x266

 

Urząd Miasta w Częstochowie ogłosił konkursy na dyrektorów trzech częstochowskich instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego, Miejskiej Galerii Sztuki i Teatru im. Adama Mickiewicza. – Procedura konkursowa już trwa – kandydaci mogą zgłaszać się i wysyłać swoje oferty. Najwcześniej upływa termin składania ofert na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej – 10 lipca, natomiast do 23 lipca mogą zgłaszać się kandydaci na stanowiska dyrektorów Teatru i Miejskiej Galerii Sztuki – informuje Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.

Przypomnijmy, obecnie dyrektorem Teatru im. Adama Mickiewicza jest Robert Dorosławski, który stanowisko to piastuje od 2006 roku. – Zgodnie ze znowelizowaną w 2011 roku ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (…) Miasto powołuje dyrektora instytucji na czas określony. Dyrektora instytucji kultury, jaką jest teatr, powołuje się na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych. Dlatego w ciągu roku od wejście w życie ustawy i tej nowelizacji należało dostosować formę zatrudnienia dyrektora do obowiązujących przepisów, stąd pan Robert Dorosławski został powołany na stanowisko dyrektora ponownie od 1 września 2012 roku, tyle że już na czas określony – trzech sezonów artystycznych. Teraz ten okres się kończy, czyli jest dyrektorem do 31 sierpnia – dodaje rzecznik Urzędu Miasta.

W Bibliotece Publicznej dyrektorem od września 2012 roku jest Beata Grzanka, która została powołana na to stanowisko na okres trzech lat. Powołanie nastąpiło po konkursie ogłoszonym po odejściu na emeryturę poprzedniej dyrektor Ewy Derdy. Jeśli natomiast chodzi o Miejską Galerię Sztuki, to pełniącą obowiązki dyrektora od stycznia br. jest Anna Paleczek-Szumlas. Powołanie jej na to stanowisko nastąpiło na czas określony – do dnia powołania dyrektora MGS-u w trybie konkursowym. Poprzednim dyrektorem Miejskiej Galerii Sztuki był Czesław Tarczyński, który wraz z końcem 2014 roku uzyskał uprawnienia emerytalne.

Liczba i jakość kandydatów, którzy zgłoszą się na poszczególne stanowiska, zadecyduje o tym, czy w częstochowskich instytucjach kultury zmienią się władze. Warunki, które muszą spełniać kandydaci na stanowiska dyrektorów, znaleźć można w treści ogłoszeń konkursowych – te znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UM Częstochowy.

Skip to content