Mają wiele do zaoferowania – dzień otwarty w ZSS nr 45 w Częstochowie

W środę, 20 marca w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie rodzice dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną mieli możliwość obserwacji różnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych i zadania pytań doświadczonym specjalistom, a to z racji dnia otwartego placówki.

Jak mówi Violetta Snarska, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie, dzień otwarty to właściwie zwykły dzień pracy i nauki. – Zajęcia, które prezentujemy dzisiaj, odbywają się codziennie, zgodnie z planem. Są to zajęcia edukacyjne dotyczące np. funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia sportowe czy rewalidacyjne.

Jak dodaje Violetta Snarska, w szkole odbywają się również zajęcia terapeutyczne. – Koncentrujemy się na wykorzystaniu metody alternatywnego porozumiewania się lub wspomagania komunikacji. Korzystamy z metody Tomatisa, biofeedback’u, muzykoterapii czy dogoterapii.

O tym, kto może uczęszczać do szkoły oraz o zajęciach, w których specjalizuje się placówka, mówi Barbara Strzemecka, terapeuta ruchowy. – W naszej szkole mamy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na różną formę terapii, a także zajęcia indywidualne i rewalidacyjno-wychowawcze. Obecnie specjalizujemy się w terapii AAC, w związku z czym w naszej szkole działa Punkt Konsultacyjny Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej. Jego głównym celem jest udzielanie rodzicom, pedagogom i terapeutom porad i wskazówek dotyczących pracy z osobami, które mają trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Porad systematycznie udzielają oligofrenopedagodzy oraz terapeuci komunikacji alternatywnej i wspomagającej – wyjaśnia Barbara Strzemecka.

Wicedyrektor Violetta Snarska przedstawia również bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 45. – Działa u nas m.in. Uczniowski Klub Sportowy „Awans”, zespół instrumentalno-wokalny „Guiro”, zespół teatralny „Pigmalion”, zespół muzyczno-taneczny „BIS”, Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Promienie”, Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody i Szkolne Koło PTTK.

Violetta Snarska zaprasza przyszłych uczniów i rodziców do ZSS nr 45 każdego dnia, nie tylko dzisiaj. – Można poobserwować różne zajęcia i skonsultować się z oligofrenopedagogiem, psychologiem, neurologopedą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem czy terapeutą komunikacji alternatywnej.

Budynek szkoły jest przystosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością – ma windę i podjazdy; jest też bardzo dobrze zlokalizowany, z dogodnym dojazdem autobusem i tramwajem.

Od ubiegłego roku przy Zespole Szkół Specjalnych nr 45 działa też plac rekreacji dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, gdzie na bezpiecznej nawierzchni zamontowano m.in. karuzelę i huśtawkę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Maciej Orman

wykorzystano informacje ze strony www.czestochowa.pl

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content