Miasto pamięta o rodzinach zastępczych

Niemowle za wiki

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się VIII Konferencja Rodzicielstwa Zastępczego „Moje serce dało Ci dom”, zorganizowana z okazji obchodów VII Częstochowskich Dni Rodziny i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie “Dla Rodziny” spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rodzinnych Domów Dziecka, rodzice zastępczy, reprezentanci policji, sądu i ośrodków adopcyjnych, a także wszystkie osoby, o którym nie jest obojętny los dziecka pozbawionego opieki ze strony rodziców.

Podczas spotkania podpisano porozumienie o partnerstwie lokalnym pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz częstochowskich rodzin.

Nagrodzono również laureatów dwóch konkursów dla dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów: “Jak zmierzyć miłość” ogłoszonego przez Zespół działający na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego oraz “Ludzie listy piszą” ogłoszonego przez Stowarzyszenie “Dla Rodziny”.

Źródło: UMC

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content