Jan Paweł II w liście do osób starszych napisał: „Mimo ograniczeń mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć”. W czasie swojego pontyfikatu Ojciec Święty podkreślał godność człowieka, doskonale rozumiejąc pragnienia ludzkich serc. W jesieni swojego życia utożsamiał się z osobami starszymi, ukazując sens i głębię starości. Bądźmy więc jak święty papież, pamiętając o seniorach jako tych, od których wiele można się nauczyć. O osobach w podeszłym wieku mówimy szczególnie 1 października, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Święto ustanowione zostało w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. To okazja do intensywniejszej promocji postulatów w celu poprawy sytuacji osób dojrzałych. Głównymi zakresami tematycznymi są: walka z dyskryminacją, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz równy udział w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Tajemnicą szczęśliwego życia seniorów jest przede wszystkim kontakt z innymi ludźmi. Poczucie wysłuchania i zrozumienia. Niestety, wielu seniorów cierpi z powodu samotności. Naprzeciw takiej właśnie sytuacji wychodzi m.in. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, o czym mówi jej dyrektor ks. Marek Bator:

– Przede wszystkim jesteśmy blisko seniorów. Caritas przygląda się temu co dzieje się w obecnym czasie z seniorami, jakie są ich potrzeby i oczekiwania, jeśli chodzi o organizacje pożytku publicznego. My jako Caritas mamy wiele propozycji dla seniorów. Realizujemy kilka bardzo fajny programów senioralnych, mamy dom pomocy społecznej, gdzie mieszkają seniorzy, w którym są realizowane te programy. Mamy jeszcze programy ASOSu, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Widzimy też, jakie są podstawowe sprawy, jeżeli chodzi o seniorów. Przede wszystkim nie można porównywać seniora z Warszawy z seniorami z innych miejsc. Chociażby przez samą klasę robotniczą, w której ci seniorzy byli: w Warszawie są seniorzy na emeryturach po pracach biurowych natomiast u nas głównie jest to gałąź przemysłowo-turystyczna. Musimy więc ten program dostosowywać do seniorów, z którymi na co dzień się spotykamy. A czego oni potrzebują? Przede wszystkim spotkania, rozmowy i miejsca, gdzie mogliby się spotykać.

Do Domu Pomocy Społecznej „Domus Misericordiae” Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaprosiła pierwszych podopiecznych w styczniu ubiegłego roku. Placówka przeznaczona jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. W czasie wielu różnorodnych aktywności osoby starsze integrują się ze sobą, nawiązując przyjaźnie i relacje koleżeńskie. Jak mówi jedna z pensjonariuszek, Marianna Filipska – w „Domus Misericordiae” czuje się jak w prawdziwym domu:

– Dziękuję Bogu za to, że mogę tu być. Spotkało mnie coś naprawdę bardzo dobrego. Tutaj czuje się jak w dobrej rodzinie. Jestem szczęśliwa.

Różne formy aktywności dla osób starszych zapewnia również Częstochowskie Centrum Aktywności Seniora, o czym mówi prezes Elżbieta Markowska:

– Mamy dzienny dom pomocy społecznej, w którym mamy trzydziestu podopiecznych. To są osoby, które dostają decyzję z MOPSu i mogą u nas przebywać. Jest to taka aktywizacja, żeby wyszli z domu, mają tutaj różne zajęcia, w tym komputerowe i ćwiczenie pamięci m.in. poprzez gry rozwojowe, żeby popracować troszeczkę nad umysłem. Mamy też kącik kulinarny, uczymy języków tych, którzy chcą. Dla seniorów z zewnątrz też mamy bardzo bogatą ofertę. Mamy przepiękny ogród, z którego można korzystać, jest siłownia napowietrzna. Każdy wtorek jest taneczny, w piątek jest kawiarenka, gdzie jest ciastko i kawa, więc też fajna możliwość spotkań, podczas których seniorzy śpiewają, tańczą, wymieniają się swoimi doświadczeniami. To jest bardzo ważne. A my staramy się tak organizować zajęcia, żeby były interesujące.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych życzymy wszystkim seniorom wszelkiej pomyślności i opieki Bożej na dalsze lata życia.

ABK

Skip to content