Miejski Szpital Zespolony ograniczył możliwość odwiedzania pacjentów

Od soboty 20 listopada w Miejskim Szpitalu Zespolonym nie będzie już możliwości odwiedzenia bliskich. Jak przekonują władze szpitala, ograniczenia te podyktowane są sytuacją epidemiczną.

Miejski Szpital Zespolony był jednym z nielicznych szpitali w regionie, w którym można było w ostatnim czasie odwiedzać bliskich. Dyrektor placówki, Wojciech Konieczny wyjaśnia, że ograniczenie odwiedzin podyktowane jest bezpieczeństwem zarówno pacjentów, jak i odwiedzających:

W odróżnieniu od innych szpitali w naszym regionie, my utrzymywaliśmy możliwość odwiedzin. Inne szpitale nie przywróciły tej możliwości od wiosny. A my – ile się dało – to tą możliwość utrzymywaliśmy. W tej chwili wprowadziliśmy zakaz odwiedzin, ponieważ zgodnie z obecnymi rozwiązaniami, pacjenci z covid-19 mogą leżeć na wszystkich oddziałach szpitala, tzn. nie ma oddziałów dedykowanych, które zapewniałby leczenie wyłącznie takich pacjentów. Wchodząc do tych oddziałów można przynieść wirusa ze sobą, jak i można się zarazić w szpitalu, ponieważ pacjenci z covid-19 leżą na różnych oddziałach i nie możemy ich nigdzie przekazać. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i odwiedzających, musieliśmy takie zarządzenie prowadzić.

Jednocześnie dyrektor Miejskiego Szpitala podkreślił, że często odwiedzający nie zachowywali odpowiednich środków bezpieczeństwa. Zapewnił też, że odwiedziny będą możliwe, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach i tylko za zgodą ordynatora:

Poza tym dotychczasowe zarządzenie, które dotyczyło możliwości odwiedzin, nie było przestrzegane. Odwiedzający mieli wchodzić pojedynczo, mieli stosować się do zasad dezynfekcji, do dystansu, maseczek itd. Nie robili tego, więc stanowili dodatkowe zagrożenie dla siebie i dla pacjentów. Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do tego, żebyśmy wprowadzili takie rozwiązania, jakie w innych szpitalach obowiązują cały czas. Natomiast z taką różnicą, że w uzasadnionych przypadkach ordynatorzy mogą zezwolić na wizyty, no ale to będzie decyzja ordynatorów, którzy ewentualnie będą pozwalali w szczególnych przypadkach na odwiedziny.

Zakaz odwiedzin będzie funkcjonował do odwołania. Miejmy nadzieję, że nie potrwa dłużej niż będzie to konieczne.

Skip to content