Młodzieżowa Rada Ekologiczna przy Ministrze Środowiska pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

grafika źródło: ww.gov.pl

Dzieci i młodzież będą miały realny wpływ na proekologiczne decyzje administracji rządowej. W Dzień Dziecka Minister Środowiska Michał Woś i Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podpisali porozumienie o powołaniu Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Pierwsze posiedzenie rady już we wrześniu.
W skład rady wejdą 32 osoby w wieku od 13 lat, pochodzące z całej Polski. Nabór kandydatów na członków rady rusza 1 czerwca na oficjalnej stronie projektu mre.srodowisko.gov.pl.
– Rada będzie mieć realny wpływ na decyzje administracji rządowej dotyczące ochrony środowiska. Opinie rady będę firmował urzędem ministra środowiska i będę je przedstawiał na posiedzeniach rządu. Głos młodego pokolenia musi być wreszcie usłyszany, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dziedzictwo narodowe, jakim jest środowisko naturalne – zapewnił Minister Środowiska Michał Woś.
Dodał, że rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także będzie dysponować budżetem – 32 tys. zł, przekazanymi ze środków partnera projektu – Lasów Państwowych. Rada będzie mogła przyznawać granty młodzieżowe na proekologiczne działania dzieci i młodzieży. Posiedzenia odbywać się będą co kwartał z udziałem Ministra Środowiska i Rzecznika Praw Dziecka, ale będzie też reagować na bieżące potrzeby.
– To nasze dzieci i nasza młodzież wyznaczają standardy zachowań ekologicznych w Polsce. Wielu dorosłych może się od nich uczyć. Musimy jako dorośli wykorzystać ten zapał, bo edukacja ekologiczna to inwestycja w naszą przyszłość, w zdrowie następnych pokoleń – zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.
Rzecznik podkreślił, że wyjątkowo cenną wartością, którą trzeba wspierać i rozwijać, jest bezkompromisowa troska dzieci i młodzieży o przyrodę. Jako przykład takiej postawy podał historię piątki nastolatków z Niegowa na Śląsku. Młodzi natknęli się w lesie na rannego lisa. Nie zostawili go samego, aby umarł, tylko zaalarmowali leśników. Dzięki szybkiej reakcji weterynarz zdołał uratować liska. Aktualnie znajduje się w Ośrodku rehabilitacji i schronisku dla dzikich zwierząt. Za taką postawę Minister Środowiska Michał Woś nagrodził nastolatków.

źródło: www.gov.pl

Skip to content