telefon 997 - kr

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło aplikację „Moja komenda”. Mobilna usługa ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów policji oraz wskazuje, jak najszybciej do nich trafić. Aplikacja dostarcza również informacji o numerach telefonów z myślą o osobach, które kontaktują się z policją w sytuacjach innych, niż te zagrażające życiu lub zdrowiu. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych: 112 lub 997.

„Moja komenda” zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wskazuje trasę do najbliższej komendy lub komisariatu.

Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App Store i Google Play. Usługa jest bezpłatna.

Skip to content