Zbliża się nowy rok szkolny, który wymaga od rodziców szczególnych nakładów finansowych.

Dlatego jak co roku we wrześniu można się starać o uzyskanie finansowego wsparcia swoich pociech w postaci stypendium szkolnego. Wnioski można składać od 1 do 15 września. Mówi Olga Dargiel, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

– Jest to pomoc finansowa, która pozwala zmniejszać różnice w dostępie do edukacji. Dlatego to stypendium może być przeznaczone na różnego rodzaju działania i przedmioty związane z edukacją.

Aby móc otrzymać stypendium szkolne, trzeba spełnić wymagane kryteria:

– Jest to pomoc materialna dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Wobec czego obowiązuje kryterium dochodowe na osobę w rodzinie z ustawy o pomocy społecznej, jest to 528 zł na osobę w rodzinie. Co więcej, żeby otrzymać takie stypendium, musi być spełnione przynajmniej jedno kryterium, które jest zapisane również w ustawie o pomocy społecznej. To są takie szczególne sytuacje jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania czynności opiekuńczo-wychowawczych.

Stypendium może być przyznane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły. Oprócz stypendium szkolnego uczniowie mogą również skorzystać z takiej pomocy jak zasiłki szkolne lub dożywianie:

– Zasiłki szkolne to pomoc, która przyznawana jest w okresie trwania nauki dla tych uczniów, u których w rodzinie zajdzie jakaś niespodziewana trudna sytuacja, która będzie wymagała takiego wsparcia finansowego. Jest ono jednorazowe. Druga forma pomocy to dożywianie w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu”. Jest to dożywianie w formie ciepłego posiłku, najczęściej w szkole. Wniosek można złożyć w ciągu całe roku szkolnego.

Szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej mops.czestochowa.pl

AK

źródło foto: pixabay/ jackmac34

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content