W częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia został zakończony kolejny etap prac związanych z układaniem mozaiki, zdobiącej wnętrze świątyni.

Autorem mozaiki jest o. Marco Rupnik, który projektuje wnętrze świątyni. Ukończona część mozaiki składa się z dwóch elementów, o których opowiada proboszcz parafii, ks. Andrzej Partika:

Kolejna część mozaiki dotyczy Przymierza. Jest przede wszystkim historią zawartą w Starym Testamencie. Oczywiście, Ojcem Przymierza jest Abraham, stąd też pojawia się tu kilka scen z jego życia. W głównej części widzimy jego spotkanie z trzema Aniołami, właściwie to z Trójcą Świętą. Uwiecznione jest także spotkanie z faraonem, do którego Abraham zawędrował wraz ze swoją żoną. Mamy też scenę, kiedy Sara przyprowadza do niego swoją niewolnicę – Hagar, ponieważ myślała, że tak zostanie wypełnione ów Przymierze, które Bóg z Abrahamem. Ponadto jest również scena przyjścia Anioła do Hagar i jej syna Ismaela, kiedy przebywali na pustyni. Ostatnia z tych scen to moment, w którym Abraham prowadzi swego syna Izaaka, by złożyć Bogu ofiarę.

W drugiej części mozaiki dotyczącej Przymierza pojawia się symboliczna postać kobiety.

To jest zobrazowanie treści z szesnastego rozdziału Księgi Ezechiela. Mamy tam opisane proroctwo Przymierza z Narodem Wybranym. Ezechiel posługuje się tu obrazem kobiety, obdarzonej niezwykłą urodą, której Bóg ofiarował rozmaite dary – symbole tego, jak wiele Naród Wybrany otrzymał od Pana. Po drugiej stronie mozaiki mamy ukazane co naród z tymi darami uczynił, czyli postać niewolnicy, która składa je bożkowi w postaci cielca. Jest to zobrazowanie zaprzepaszczenia ów darów – dodaje ks. Andrzej Partika.

W świątyni pojawiło się także nowe tabernakulum, którego fundatorami są członkowie wspólnoty Żywego Różańca. Zaplanowane prace natomiast obejmą kaplicę poświęconą Matce Bożej oraz sceny na tyłach świątyni opisujące Sąd Ostateczny.

KF

Skip to content