Możesz uniknąć podatku od spadków i darowizn

Fot. gov.pl

Od 27 października obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Grupą uprawnionych do zwolnienia z zapłaty będą m.in. osoby z rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wskazano, że wychowankowie często uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców. W wielu przypadkach dorośli także traktują swoich podopiecznych jako pełnoprawnych członków rodziny. Szczegóły dotyczące grupy osób zwolnionych z płacenia przybliża rzeczniczka ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Iwona Prószyńska.

– Na zmianach skorzystają m.in. osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówkach opiekuńczych. Osoby, które tworzą rodzinę zastępczą i są objęte pieczą zastępczą, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na takich samych zasadach, jak osoby najbliższe.

Podatku od spadku i darowizn można uniknąć w określonych przypadkach. Wiele zależy od stopnia pokrewieństwa i co za tym idzie, przynależności do odpowiedniej grupy podatkowej. W zależności od stopnia pokrewieństwa różni się kwota wolna od podatku, powyżej której należy uiścić podatek.

W grupie pierwszej znajdują się małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki) oraz wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo). Kwota wolna od podatku w tej grupie to 9 637 zł. Dodatkowo należy wymienić grupę zero, która jest częścią grupy pierwszej. Zalicza się do niej tylko najbliższą rodzinę.

Do grupy drugiej należą m.in. zstępni rodzeństwa czy rodzeństwo rodziców. Tutaj kwota wolna od podatku wynosi 7 276 zł.

W skład grupy trzeciej wchodzą osoby, które nie należą do grup wcześniejszych (m.in. osoby obce). Kwota wolna od podatku w tej grupie to 4 902 zł.

Podstawę opodatkowania stanowi suma wszystkich otrzymanych darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Według autorów przepisów nowe regulacje prawne wprowadzają przepisy pozwalające na równe traktowanie przez prawo dzieci biologicznych oraz przysposobionych.

ABK/IAR