Od kilku dni temperatura nie przekracza 0 stopni Celsjusza. Obecne warunki pogodowe, zwłaszcza nocą, są niebezpieczne dla osób bezdomnych.

Wiele instytucji podejmuje działania wspierające osoby bezdomne w tym najcięższym dla nich okresie. W najbliższą noc z 22 na 23 stycznia zostanie wznowiona akcja dowożenia gorących posiłków w miejsca niemieszkalne podczas wieczornego i nocnego patrolowania naszego miasta

Jest to akcja, która jest kontynuowana co roku wtedy, kiedy temperatury spadają znacząco poniżej zera. Akcja jest zorganizowana przez Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności. Na terenie miasta Częstochowy działania koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast posiłki będą przygotowywane przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”, a dostarczy je patrol Straży Miejskiej wraz ze streetworkerami – mówi Olga Dargiel z częstochowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Istotną i ważną pomoc niesie bezdomnym działalność streetworkerów.

W Częstochowie jest w tej chwili kilkadziesiąt osób zagrożonych doświadczeniem bezdomności. Jako streetworkerzy próbujemy docierać do takich osób. Pierwszym krokiem w przypadku znalezienia osoby, której grozi zamarznięcie jest wezwanie Służb Miejskich, by odwieźli takiego człowieka do ogrzewalni. Są również streetworkerzy z różnych stowarzyszeń i fundacji. Można do nas zadzwonić, powiedzieć gdzie taka osoba przebywa. My wówczas przychodzimy, rozmawiamy i motywujemy do wychodzenia z bezdomności, do skorzystania z pomocy – mówi brat Mariusz Leszczak.

Jednym z miejsc, które od dawna prowadzi czynną pomoc dla osób bezdomnych jest Dolina Miłosierdzia.

W Dolinie Miłosierdzia na stałe wydajemy obiady w każdą sobotę i niedzielę, a także w święta. Ta akcja funkcjonuje u nas w parafii nie tylko w zimę, ale przez cały rok. Dodatkowo w zimę, kiedy przychodzą największe mrozy, robimy tzw. patrole i wówczas jeździmy już dzień w dzień z ciepłą zupą w miejsca gdzie koczują bezdomni, czyli do pustostanów, na śmietniki, czy pod mostami. Oprócz tego otwieramy nasz dom zakonny 24 na dobę. Może tu przyjść każdy i dostać ciepły posiłek, a także ciepłe ubranie – mówi proboszcz, ks. Andrzej Partika.

Przypominamy, że w przypadku zauważenia osób wymagających pomocy należy niezwłocznie zawiadomić służby np. dzwoniąc pod numer alarmowy 112, do Straży Miejskiej – tel. 986 lub poinformować MOPS w Częstochowie – tel. 34 37 24 200.

KF

Skip to content