MZD przeprowadzi test nowego systemu parkingowego

W czerwcu, przy okazji pojawienia się w mieście nowych parkomatów informowaliśmy, że nie planuje się w Częstochowie wdrożenia systemu elektronicznej kontroli stref płatnego parkowania. Jednak we wtorek 2 listopada Miejski Zarząd Dróg zapowiedział jednodniowy test takiego systemu.

Według zapowiedzi, system ten będzie potrafił zidentyfikować pojazdy, które bez uiszczenia opłaty w parkomacie stoją w strefie płatnego parkowania dłużej niż 5 minut. Szczegóły planowanego testu omawia Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg:

Tego typu pilotażowa kontrola odbędzie się w ciągu jednego z dni roboczych pozostałych do końca tego roku. Jednorazową usługę wykona firma MCX. Przetestowanie nowoczesnej technologii ma dać odpowiedź na pytanie czy tego typu rozwiązanie, wspomagające prace kontrolerów w terenie np. w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych czy w przypadku braków kadrowych, jest wydajne i jak sprawdza się w strukturze częstochowskiej Strefy Płatnego Parkowania.

Czyli innymi słowy, jeśli zapowiadany test wykaże dużą wykrywalność samochodów zaparkowanych bez uiszczenia opłaty i na tej podstawie MZD wystawi zadowalającą ilość mandatów, może zapaść decyzja o wdrożeniu systemu w częstochowskiej strefie płatnego parkowania. Takie rozwiązania funkcjonują już m.in. w Rzeszowie i Warszawie, na co powołuje się także rzecznik MZD:

Takie nowinki techniczne wykorzystuje coraz więcej miast w Polsce i Europie, Częstochowa dołącza do tego grona. Pilotaż nie jest jednoznaczny z planami zakupu i wdrożenia na stałe tego typu systemu. Testy mają głównie służyć analizie związanej z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Częstochowie i sprawdzaniu potencjalnych rozwiązań poprawiających jej działanie w przyszłości.

Wszystko wskazuje na to, że taki system docelowo zostanie wdrożony w Częstochowie. Jeden samochód z urządzeniem do sczytywania tablic rejestracyjnych może z jednej strony przynieść Miejskiemu Zarządowi Dróg oszczędności w postaci redukcji kard, a z drugiej potencjalnie zwiększyć wykrywalność nieopłaconego parkowania.

Skip to content