Po zerwaniu kontraktu na przebudowę al. Wojska Polskiego między Miastem a konsorcjum Nowak-Mosty, prace budowlane stanęły. Miejski Zarząd Dróg chwilowo przywrócił ruch na kilku wyłączonych dotychczas odcinkach DK1, jednak na razie nie ma perspektyw na wznowienie prac. Miasto musi przeprowadzić do końca procedury przetargowe, co może potrwać nawet kilka miesięcy.

Według pierwotnych założeń łączny koszt przebudowy al. Wojska Polskiego miał opiewać na kwotę niemal 200 milionów złotych. W trakcie obowiązywania poprzedniej umowy okazało się, że koszty te mogą wzrosnąć m.in. z uwagi na drożejące materiały budowlane. Ostatecznie doszło do zerwania umów inwestycyjnych między Miastem a dotychczasowym wykonawcą, przy czym obie strony twierdzą, że to nie z ich winy. Perspektywę organu zamawiającego przedstawia Maciej Hasik z MZD:

Dotychczasowa konfiguracja konsorcjum wykonawczego nie dawała perspektyw na to, żeby ta budowa została zakończona bez szkody dla interesu Miasta. Czyli w terminie, zakresie i kosztach, które były na ten cel przewidziane. […] Dlatego też podjęliśmy niełatwą ale konieczną decyzję aby ta strategiczna dla Miasta inwestycja została zrealizowana.

Na początku maja informowaliśmy o posiedzeniu miejskiej Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, na którym dotychczasowi wykonawcy zaprezentowali swoje stanowisko. Padły wówczas słowa o możliwym wstąpieniu przez Nowak-Mosty na drogę sądową przeciw częstochowskiemu samorządowi. Na razie jednak takie kroki nie zostały podjęte. Sprawa jednak wciąż jest gorąca, bo jak wyjaśnia radca Daniel Włoka, przedstawiciel prawny spółki Nowak-Mosty, Miasto rozważa obciążenie dotychczasowego wykonawcy kosztami wywozu materiałów budowlanych pozostawionych na placu budowy:

Materiały budowlane o których była mowa na sesji [11 maja] zostały na placu budowy, pomimo jego przejęcia przez zamawiającego. Z tego co wiemy, to oni noszą się z zamiarem wynajęcia innej firmy do usunięcia tego z terenu budowy i będą dążyli do obciążenia nas kosztami tego usunięcia. Ale czy rzeczywiście tak się stanie nie wiemy.

Inwestycja przebudowy al. Wojska Polskiego obejmuje w istocie rzeczy budowę tego odcinka na nowo. Rozwiązania z lat ‘70 nie spełniały obecnych potrzeb drogowych, dlatego inwestycja jest tak obszerna i kosztowna. Jak wyjaśnia Maciej Hasik, według Miejskiego Zarządu Dróg dotychczasowo wykonane prace, trwające od sierpnia 2021 do kwietnia 2022 zrealizowały zaledwie kilkanaście procent planowanej inwestycji:

Realizacja dalszych prac to około 80-kilka procent pozostałej do wykonania roboty. To pokazuje, że stopień zaawansowania prac był niedostateczny. Owszem, został usunięty obiekt Estakady i zostały tam fundamenty wybudowane oraz na innych odcinkach wykonano szereg różnych prac. Jednak postęp robót był wątpliwy a terminy nieugięte, więc by do końca przyszłego roku ta budowa mogła zostać zrealizowana, należało zainterweniować.

Do tej pory procedury przetargowe po stronie Miasta obejmowały udzielanie wiążących odpowiedzi na zapytania ofertowe potencjalnych wykonawców. Takich zapytań było około pięciuset. Od poniedziałku 27 czerwca zamknięty zostanie nabór ofert przetargowych. Do tego terminu należy doliczyć jeszcze okres, w którym oferenci mogą bez konsekwencji wycofać się z przetargu, czas potrzebny na zbadanie ofert i wybranie wykonawcy oraz szereg kolejnych procedur od podpisania umowy do rozpoczęcia budowy. Możliwe zatem, że prace na częstochowskim odcinku DK1 zostaną wznowione późną jesienią lub nawet wiosną przyszłego roku. Tymczasem termin zakończenia prac pierwotnie planowany był na lato 2023 roku.

Wizualizacja estakady/Foto. MZD

 

Skip to content