Na Jasnej Górze omówiono drogowskazy pozostawione przez kard. Wyszyńskiego

W środę 27 października w Sali Papieskiej na Jasnej Górze miało miejsce spotkanie dla nauczycieli, zorganizowane pod auspicjami Śląskiego Kuratorium Oświaty. Tematem konferencji były „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy”, zainicjowanego przez Urszulę Bauer, śląską kurator oświaty. Projekt jest poświęcony najnowszej historii Polski, zwłaszcza Stanowi Wojennemu i towarzyszącemu mu tłu historycznemu. O szczegółach projektu i konferencji w Sali Papieskiej opowiedziała Alicja Janowska, dyrektor częstochowskiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach:

Spotykamy się na czwartym z wykładów dla nauczycieli, bo żeby młodzież mogła zrozumieć historię najnowszą, to najpierw nauczyciele muszą mieć wiedzę i umieć ją przekazać. Kierujemy to spotkanie szczególnie do młodych nauczycieli, którzy też tą historię Stanu Wojennego znają tylko z książek, aby przybliżyć im jak najbardziej to co działo się na naszych ziemiach, w województwie śląskim.

Konferencja „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu” | Fot. Radio Fiat

Konferencję krótkim wstępem rozpoczęła Izabela Tyras, dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry. Podkreśliła ona szczególny wkład kard. Stefana Wyszyńskiego w obalenie komunizmu w Polsce:

Dla bł. Stefana Wyszyńskiego komuniści nie byli wrogami. On nie walczył z komunizmem, ale walczył, upominał się o godność człowieka i o jego prawa. Właśnie to ewangeliczne podejście okazało się najbardziej skuteczne. Zdaniem historyka, dr. Petera Rainy, to właśnie kard. Wyszyński (a nie tylko opozycja) miał największy wkład w obalenie komunizmu. Wpłynęła na to m.in. Opracowana przez Księdza Prymasa Wielka Nowenna, czyli 9-letni program przygotowań do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, który nauczył Polaków tego, czym tak na prawdę jest wolność.

Izabela Tyras – Konferencja „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu” | Fot. Radio Fiat

Jednym z prelegentów podczas konferencji była Beata Mackiewicz z Instytutu Kard. Stefana Wyszyńskiego. Posumowała ona w kilku słowach tematykę konferencji, ze szczególnym naciskiem na dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie Prymas Tysiąclecia dla przyszłych pokoleń:

Mówiliśmy dzisiaj o aktualności nauczania Prymasa Wyszyńskiego. O tym, jak jego drogowskazy z lat ‘50-’80 są aktualne nadal i jak ważne jest ciągle pamiętać o godności drugiego człowieka, o tradycji narodowej i pewnej kulturze, wypracowanej przez naszych przodków, którą my musimy przenieść w kolejne pokolenia. Ale nade wszystko musimy pamiętać o trosce o wychowanie młodego pokolenia w duchu wiary.

Podczas konferencji prezentowane były także spoty filmowe zawierające archiwalne zdjęcia oraz przemówienia m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Filmy te, omawiając tło historyczne, ułatwiały prelegentom ugruntowanie swoich wykładów w kontekście tamtych wydarzeń.

Skip to content