Z inicjatywy Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków w piątek 23 września na Jasnej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające najsłynniejszą polską jednostkę pancerną z czasów II wojny światowej – 1. Dywizję gen. Stanisława Maczka.

Uroczystości na Jasnej Górze zainicjowała Małgorzata Kaczyńska, prywatnie córka plut. Wacława Musiała, pochodzącego z Częstochowy żołnierza 1. Dywizji gen. Maczka. Przypomniała ona, że Stanisław Maczek, zanim objął dowództwo nad pancerno-motorową 10. Brygadą Kawalerii, z którą następnie przedarł się na Zachód, stacjonował w Częstochowie jako pułkownik piechoty:

Jest to uroczystość, która ma na celu ukazanie pobytu ówczesnego płk. dypl. Stanisława Maczka w Częstochowie, w latach 1935-38, kiedy był dowódcą w 7. Dywizji Piechoty. Uczestniczyliśmy już we Mszy św. Za Generała i jego podkomendnych, były dekoracje medalami Milito Pro Christo oraz złożenie w Kaplicy Pamięci narodu ziemi z cmentarzy pol bitewnych 1. Dywizji Pancernej.

W ramach uroczystości odsłonięto także tablicę pamiątkową na kamienicy przy al. NMP 47, gdzie obecnie mieści się miejska Galeria Dobrej Sztuki. W dwudziestoleciu międzywojennym rezydował tutaj sztab 7. Dywizji Piechoty.

Gen. Stanisław Maczek opuścił Częstochowę w październiku 1938 roku. We wrześniu 1939 roku dowodził pierwszą w pełni zmechanizowaną polską jednostką wojskową, której rdzeń stanowiły czołgi 7TP, jedne z najnowocześniejszych tego typu pojazdów w Europie. Po klęsce wrześniowej udało mu się przedostać do Francji, gdzie wraz ze swoimi żołnierzami wziął udział w obronie tego kraju. Następnie w przebraniu araba przedostał się przez Hiszpanię i Gibraltar do Wielkiej Brytanii, gdzie w lutym 1942 roku objął dowództwo nad 1. Dywizją Pancerną.

 

Galeria: Radio Fiat

Na Jasnej Górze upamiętniono gen. Stanisława Maczka

Skip to content