Do 17 lutego można zgłaszać jeszcze kandydatów do nagrody im. dr Władysława Biegańskiego, za działalność w dziedzinie ochrony zdrowia oraz szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Kto może zgłaszać kandydatury, wyjaśnia Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowa:

– Postać Biegańskiego patronuje tej nagrodzie, nie bez powodu wszak był on nie tylko lekarzem ale i społecznikiem, działaczem, zatem kimś kto wykracza poza takie sztywne granice swojej profesji. Chciałoby się, aby typowane postacie do tych dzisiejszych nagród imienia Biegańskiego łączyły pracę w obszarze zdrowia z wyjątkową empatią, pracą społeczną. Kandydatury mogą zgłaszać między innymi radni miasta, kierownicy częstochowskich placówek służby zdrowia, zatrudniony personel, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające na rzecz służby zdrowia.

Przy wyborze kandydatów uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia w Częstochowie lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariuszy. A jakie są kryteria, które powinny być brane pod uwagę wyboru kandydatów?

– Są to pozytywne relacje z pacjentami, współpracownikami, postępowanie według zasad etykiety zawodowej, zaangażowanie we własnej inicjatywy na rzecz służby zdrowia, umiejętność pomocy potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego także osiągnięcia na polu badawczym czy naukowym. To wszystko też się liczy.

Wnioski kandydatów do nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, wyłącznie na formularzu, lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta, albo w postaci poczty elektronicznej. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej UM Częstochowa.

Skip to content